IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosionomikoulutus (ylempi amk), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen > Sosionomi (ylempi amk), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen 21s, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Sosionomi (ylempi AMK), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen 21S, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ydinosaaminen
                           
Lasten, nuorten ja perheiden hyvä arki
                           
Lasten ja nuorten arjen ympäristöt ja instituutiot 5
 
   
           
Monitoimijainen osallisuus 5
 
   
           
Challenges for Child and Family Services 5
   
       
     
Kohti lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria
                           
Eriarvoisuuden tunnistaminen 5
   
       
     
Varhainen tukeminen 5
   
       
     
Integratiivisten toimintamallien kehittäminen 5  
   
           
255101553.33.33.35551.71.71.7
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 5                            
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                            
Luovat ja toiminnalliset menetelmät 5                            
Palvelumuotoilu I: Asiakaskokemuksen johtaminen 5                            
Palvelumuotoilu II: Asiakasymmärrys palveluiden muotoilussa 5                            
Palvelumuotoilu III: Palvelumuotoiluprosessin johtaminen 5                            
Strategioilla tulevaisuuteen 5                            
Osaamisen johtaminen 5                            
Prosessi- ja projektijohtaminen 5                            
00000000000000
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 10
   
       
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
   
           
1020010200003.333.333.336.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 255101553.33.33.35551.71.71.7

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.