IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosionomikoulutus (ylempi amk), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen > Sosionomi (ylempi amk), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen 22s, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Sosionomi (ylempi AMK), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen 22S, Lahti

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ydinosaaminen
                                             
Lasten, nuorten ja perheiden hyvä ja turvallinen arki
                                             
Lasten ja nuorten arjen ympäristöt ja instituutiot 5
   
       
                       
Tutkimuksellinen kehittäminen 5                                              
Eriarvoisuuden tunnistaminen 5
   
       
                       
Monitoimijainen osallisuus 5
     
           
                 
Lapsi- ja perhelähtöisten palvelujen kehittäminen ja uudistaminen
                                             
Challenges for Child and Family Services 5
     
           
                 
Varhaisen tuen kehittäminen lapsi- ja perhepalveluissa 5
     
           
                 
Integratiivisten toimintamallien kehittäminen 5  
     
               
           
255010155003.33.33.35551.71.71.7000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 25 op)
                                             
Asiantuntijuutta syventävä osaaminen 5                                              
Luovat ja toiminnalliset menetelmät 5                                              
Palvelumuotoilu I: Asiakaskokemuksen johtaminen 5                                              
Palvelumuotoilu II: Asiakasymmärrys palveluiden muotoilussa 5                                              
Palvelumuotoilu III: Palvelumuotoiluprosessin johtaminen 5                                              
Strategioilla tulevaisuuteen 5                                              
Osaamisen johtaminen 5                                              
Prosessi- ja projektijohtaminen 5                                              
00000000000000000000000
Opinnäytetyö
                                             
Opinnäytetyön suunnittelu 10
     
           
                 
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
     
               
           
1020001020000003.333.333.336.676.676.67000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 255010155003.33.33.35551.71.71.7000000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.