IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Hotelli- ja ravintola-alan koulutus (ylempi amk), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto > Restonomi (ylempi amk), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto 21s, lappeenranta
Ylempi AMK-tutkinto

Restonomi (ylempi AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto 21S, Lappeenranta

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                                   
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 5
 
     
                 
Käytännön tutkimustyö 3
   
         
           
Esimiesjuridiikka 4  
   
             
     
Työhyvinvoinnin johtaminen 5  
     
                 
Strateginen johtaminen 5  
     
                 
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5
 
     
                 
Toimintaympäristön analysointi ja ennakointi 4  
   
             
     
Ammattikirjallisuus ja dialogi 4
 
     
Palvelumuotoilu 5
   
         
           
Esimiesviestintä 5
 
     
                 
Taloudenhallinta ja -ohjaus 4  
   
             
     
Henkilökohtaisen osaamisen ja ominaisuuksien arviointi 3
 
     
                 
272418913116663334.34.34.33.73.73.7
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 8 op)
                                   
Esimiehen laskentavälineet 4                                    
Investoinnit ja rahoitus 4                                    
Sopimusoikeus ja julkiset hankinnat 4                                    
000000000000000000
Opinnäytetyö
                                   
Opinnäytetyön suunnittelu 10
   
         
           
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
   
           
1013.330106.676.670003.333.333.332.222.222.222.222.222.22
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 272418913116663334.34.34.33.73.73.7

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.