IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Master's degree programme in business administration, international tourism and event management > Master of business administration, international tourism and event management 22s, online studies
Ylempi AMK-tutkinto

Master of Business Administration, International Tourism and Event Management 22S, online studies

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Core competence
                                             
Futures and strategies for international business 5
   
       
                       
Innovation and creativity for an international organization 5
   
       
                       
Experience management and business design for the future 5
     
           
                 
Digital Transformation Management 5
     
           
                 
Ethics, governance & responsible management 5
   
       
                       
Financial planning for the future 5
     
           
                 
30001515000555555000000000
Complementary competence
(Valitaan opintoja 30 op)
                                             
Innovation management 5                                              
Research-based development 5
   
       
                       
Event Hub 5
   
         
           
Sustainable value and business creation in the cultural sector 5  
     
               
           
Intercultural Communication 5                                              
Organisational Design 5                                              
7.57.5052.57.5001.71.71.70.80.80.82.52.52.5000000
Thesis
                                             
Thesis Planning 10
   
       
                       
Thesis Project and Reporting 20
   
         
           
20100101010003.333.333.333.333.333.333.333.333.33000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 37.57.502017.57.5006.76.76.75.85.85.82.52.52.5000000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.