IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Liiketalouden alan koulutus (ylempi amk), liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut > Tradenomi (ylempi amk), liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut 22s, lahti
Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut 22S, Lahti

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ydinosaaminen
                                             
Uuden ajan digitaaliset ratkaisut 5
   
       
                       
Digitaalisuus ja asiakkuudet 5
   
       
                       
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
   
       
                       
Digitaalisten ratkaisujen lean-innovointi 5
     
           
                 
Datasta informaatioksi – arvoa liiketoimintaan 5
     
           
                 
Digitaalisuus liiketoimintaprosesseissa 5
   
       
                       
300020100006.76.76.73.33.33.3000000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                             
Digitaalinen markkinointi 5
     
           
                 
Digitaalisen transformaation johtaminen 5  
     
               
           
Verkkokauppa liiketoiminnassa 5
     
           
                 
10500105000003.33.33.31.71.71.7000000
Opinnäytetyö
                                             
Opinnäytetyön suunnittelu 10
     
           
                 
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
     
               
           
1020001020000003.333.333.336.676.676.67000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 405020205006.76.76.76.66.66.61.71.71.7000000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.