IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Liiketalouden ylempi amk-koulutus (2017, 2018) > Tradenomi (ylempi amk), liiketalous, lappeenranta
Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalous, Lappeenranta

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                             
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SYVENTÄMINEN
                                             
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5
   
     
                 
Strateginen johtaminen 5  
     
             
     
Toimintaympäristön analysointi ja ennakointi 4  
     
             
     
Työhyvinvoinnin johtaminen 5
   
     
                 
Ammattikirjallisuus ja dialogi 4
Esimiesjuridiikka 4
   
     
                 
Sopimusoikeus ja julkiset hankinnat 4
   
     
                 
Esimiehen laskentavälineet 4  
     
             
     
Investoinnit ja rahoitus 4  
     
             
     
MENETELMÄ- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                             
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 5
   
     
                 
Henkilökohtaisen osaamisen ja ominaisuuksien arviointi 3
   
     
                 
Käytännön tutkimustyö 3
   
     
                 
30.318.31.315.215.29.29.21.35.15.15.15.15.15.13.13.13.13.13.13.10.40.40.4
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                             
Talousanalytiikka II 3
   
     
                 
Esimiesviestintä 5
   
     
                 
Cultural Issues in Russian Business 3  
   
           
International Logistics and Supply Chain Management 4  
   
           
Yrityksen yhteiskuntavastuu 3
   
     
                 
113.53.55.55.51.71.73.51.81.81.81.81.81.80.60.60.60.60.60.61.21.21.2
OPINNÄYTETYÖ
                                             
Opinnäytetyöprosessi 10
 
 
     
Opinnäytetyön toteuttaminen ja raportointi 20
11.6711.676.675.835.835.835.836.671.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.941.942.222.222.22
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 41.321.84.820.720.710.910.94.86.96.96.96.96.96.93.73.73.73.73.73.71.61.61.6

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.