IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla, verkko-opinnot
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla, verkko-opinnot

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                           
Tulevaisuuteen johtaminen
                           
Johtaminen sosiaali- ja terveysalan muutoksissa 5
 
   
           
Strateginen johtaminen 5
 
   
           
Talousjohtaminen 5
 
   
           
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
   
           
Asiakas ja palveluverkostot
                           
Palveluprosessien johtaminen 5  
 
       
     
Asiakassuhteiden johtaminen 5  
 
       
     
Palvelumuotoilu 5  
 
       
     
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
                           
Strateginen henkilöstöjohtaminen 5  
   
           
Osaamisen johtaminen 5  
   
           
Työyhteisön johtaminen 5  
   
           
20302015156.76.76.7555555
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 10  
 
       
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
   
           
030010200003.333.333.336.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20302015156.76.76.7555555

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.