IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Uusyhteisöllisyyden, osallisuuden ja johtamisen koulutus (ylempi amk) > Sosionomi (ylempi amk), uusyhteisöllisyys, osallisuus ja johtaminen, lappeenranta
Ylempi AMK-tutkinto

Sosionomi (ylempi AMK), uusyhteisöllisyys, osallisuus ja johtaminen, Lappeenranta

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                             
Asiantuntijuudessa kehittyminen 2
   
     
                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 5
   
     
                 
Opinnäytetyö kehittämisprosessina 4
   
     
                 
Promotion of Health and Wellbeing of Populations 5
   
     
                 
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 4
   
     
                 
Projektijohtaminen 3  
     
             
     
Verkostojohtaminen 2  
     
             
     
Esimiesviestintä 5  
     
             
     
YHTEISÖLLISYYDEN ULOTTUVUUDET
                                             
Yhteisöt, yhteisöllisyys ja osallisuus 5
   
     
                 
Yhteisöllisen sosiaalityön lähestymistavat 10
   
     
                 
OSALLISUUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN
                                             
Yhteisöllisyys osana elämänkulkua 10  
     
             
     
Yhteisöllisen sosiaalityön vaikuttavuus 5  
     
             
     
3525017.517.512.512.505.85.85.85.85.85.84.24.24.24.24.24.2000
OPINNÄYTETYÖ
                                             
Opinnäytetyö 30
1010105555101.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3525017.517.512.512.505.85.85.85.85.85.84.24.24.24.24.24.2000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.