IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Liiketalouden alan koulutus (ylempi amk), liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen > Tradenomi (ylempi amk), liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen 21s, lappeenranta
Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen 21S, Lappeenranta

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Ydinosaaminen
                                   
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 5
 
     
                 
Käytännön tutkimustyö 3
   
         
           
Henkilökohtaisen osaamisen ja ominaisuuksien arviointi 3
 
     
                 
Esimiesjuridiikka 4  
   
             
     
Työhyvinvoinnin johtaminen 5
   
         
           
Strateginen johtaminen 5  
     
                 
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5
 
     
                 
Toimintaympäristön analysointi ja ennakointi 4  
   
             
     
Ammattikirjallisuus ja dialogi 4
 
     
Sopimusoikeus ja julkiset hankinnat 4  
     
                 
Esimiehen laskentavälineet 4  
   
             
     
Investoinnit ja rahoitus 4  
     
                 
222713913144.34.34.33334.34.34.34.74.74.7
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                   
Esimiesviestintä 5
 
     
                 
5050001.71.71.7000000000
Opinnäytetyö
                                   
Opinnäytetyön suunnittelu 10
   
         
           
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
   
           
1013.330106.676.670003.333.333.332.222.222.222.222.222.22
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 272718913146663334.34.34.34.74.74.7

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.