IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Liiketalouden alan koulutus (ylempi amk), liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen > Tradenomi (ylempi amk), liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, lappeenranta
Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, Lappeenranta

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                             
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SYVENTÄMINEN
                                             
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5
   
       
                       
Strateginen johtaminen 5  
       
                   
     
Toimintaympäristön analysointi ja ennakointi 4  
     
               
           
Työhyvinvoinnin johtaminen 5  
       
                   
     
Ammattikirjallisuus ja dialogi 4
 
 
     
Esimiesjuridiikka 4
     
           
                 
Sopimusoikeus ja julkiset hankinnat 4
     
           
                 
Esimiehen laskentavälineet 4  
     
               
           
Investoinnit ja rahoitus 4  
       
                   
     
MENETELMÄ- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                             
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 5
   
       
                       
Henkilökohtaisen osaamisen ja ominaisuuksien arviointi 3
   
       
                       
Käytännön tutkimustyö 3
     
           
                 
26240141291504.74.74.7444333555000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                             
Talousanalytiikka II 3                                              
Esimiesviestintä 5                                              
Cultural Issues in Russian Business 3                                              
00000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                             
Opinnäytetyön suunnittelu 10
   
     
                 
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20
 
     
151055105551.671.671.673.333.333.331.671.671.671.671.671.671.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 26240141291504.74.74.7444333555000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Lähiopetus ovat perjantaisin ja lauantaisin Skinnarilan kampuksella 3-4 viikon välein.