IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Restonomi (ylempi amk), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus > Restonomi (ylempi amk), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus, lappeenranta
Ylempi AMK-tutkinto

Restonomi (ylempi AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus, Lappeenranta

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                             
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN SYVENTÄMINEN
                                             
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5
   
       
                       
Strateginen johtaminen 5  
       
                   
     
Toimintaympäristön analysointi ja ennakointi 4  
     
               
           
Työhyvinvoinnin johtaminen 5  
       
                   
     
Ammattikirjallisuus ja dialogi 4
 
 
     
Esimiesjuridiikka 4
     
           
                 
Taloudenhallinta ja -ohjaus 4  
     
               
           
Palvelumuotoilu 5  
       
                   
     
Esimiesviestintä 5  
     
               
           
MENETELMÄ- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                             
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 5
   
       
                       
Henkilökohtaisen osaamisen ja ominaisuuksien arviointi 3
   
       
                       
Käytännön tutkimustyö 3
     
           
                 
22300148141604.74.74.72.72.72.74.74.74.75.35.35.3000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 8 op)
                                             
Sopimusoikeus ja julkiset hankinnat 4                                              
Investoinnit ja rahoitus 4                                              
Cultural Issues in Russian Business 3                                              
00000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                             
Opinnäytetyön suunnittelu 10
   
     
                 
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20
 
     
151055105551.671.671.673.333.333.331.671.671.671.671.671.671.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 22300148141604.74.74.72.72.72.74.74.74.75.35.35.3000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.