IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Rakentamisen koulutus (yamk) > Insinööri (ylempi amk), rakentaminen, lappeenranta
Ylempi AMK-tutkinto

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen, Lappeenranta

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 2S 2K 3S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                     
Tietomallipohjainen rakennushanke 5
   
     
                 
Rakentamisen kokonaisprosessien hallinta 5
   
     
                 
Rakentamisen erikoistyö 5  
   
         
           
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 5  
   
         
           
101001010003.33.33.33.33.33.3000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                     
Esimiesviestintä 5
   
     
                 
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5  
   
         
           
Rakenteiden mekaniikan erikoisjakso 5
   
     
                 
1050105003.33.33.31.71.71.7000000
OPINNÄYTETYÖ
                                     
Opinnäytetyöprosessi ja seminaarit 5
 
 
     
Opinnäytetyön toteuttaminen ja raportointi 25
10.8310.838.3310.835.425.428.333.613.613.611.811.811.811.811.811.812.782.782.78
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 201502015006.66.66.6555000000

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.