IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sairaanhoitaja (ylempi amk), kliinisen hoitotyön asiantuntija > Sosiaali- ja terveysala (ylempi amk), kliinisen hoitotyön asiantuntija, lappeenranta
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliinisen hoitotyön asiantuntija, Lappeenranta

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                           
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5
 
   
           
Tutkimus-, kehittämis- ja innovointimenetelmät 5
 
   
           
Esimiesviestintä 5
 
   
           
TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI HOITOTYÖSSÄ
                           
Asiakkaan kokonaistilanteen arviointi 5
 
   
           
Asiakkaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko 10
   
       
     
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TUOTTAMINEN TULEVAISUUDEN EKOSYSTEEMEISSÄ
                           
Sosiaali- ja terveyspalveluiden ekosysteemi 5  
   
           
Ketterien palveluiden tuottaminen 5  
   
           
Tulevaisuuden asiantuntijat 5  
   
           
30152010156.76.76.73.33.33.3555
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
Työhyvinvoinnin johtaminen 5                            
Esimiesjuridiikka 4                            
Sopimusoikeus ja julkiset hankinnat 4                            
Työterveyshuollon palvelujärjestelmä, kehittämislinjaukset ja strategiat 5                            
Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa 10                            
Työterveyshuoltoyksikön toiminnan suunnittelu ja arviointi 10                            
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kohtaaminen 5                            
Gerontologisen asiakkaan kokonaisvaltainen arviointi ja laadukas hoito 5                            
00000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 10
   
       
     
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 20  
   
           
1020010200003.333.333.336.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30152010156.76.76.73.33.33.3555

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.