IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Puutekniikan koulutus > Insinööri (amk), puutekniikka, monimuotototeutus, lahti, myynti ja markkinointi

Insinööri (AMK), puutekniikka, monimuotototeutus, Lahti, Myynti ja markkinointi

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2  
       
                     
                             
English for Work 4  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
                 
                                   
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
77104.52.56.50.50.50.5001.51.51.50.80.80.82.22.22.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 135 op)
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3
       
                 
                                   
Tekniikan matematiikka 2 3  
       
                     
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
     
             
                                         
Ammattialan fysiikka - puutekniikka 3
       
                 
                                   
Puutekniikan perusteet
                                                                       
Laboratorion työturvallisuus 5
     
             
                                         
Metsä ja puuraaka-aine 5
     
             
                                         
Työstö- ja tuotantotekniikka 5
     
             
                                         
Puutuotetekniikka
                                                                       
Liimaus 5
       
                 
                                   
Pintakäsittely 5
       
                 
                                   
Puun rakenne ja ominaisuudet 5
       
                 
                                   
Digitaaliset työkalut
                                                                       
Digitaaliset sovellukset 5
     
             
                                         
Suunnittelun digitaaliset työvälineet 5
       
                 
                                   
Digitaalinen mallinnus 5  
       
                     
                             
Sawmill industry
                                                                       
Sawn timber production and processes 5  
         
                         
                       
Timber based products 5  
         
                         
                       
Drying and thermal modification 5  
         
                         
                       
Wood-based Panels Industry
                                                                       
Plywood and LVL technology 5    
         
                             
                 
Particle board, MDF, OSB and other wood-based panels 5    
         
                             
                 
R&D Project 5    
         
                             
                 
Kalusteteollisuus
                                                                       
Huonekaluteollisuus 5  
       
                     
                             
Tuotanto ja prosessit 5  
       
                     
                             
Tuotekehitysprojekti 5  
       
                     
                             
Liiketoiminta
                                                                       
Myynti ja markkinointi 5    
         
                             
                 
Yritystalous 5    
         
                             
                 
Tutkimusseminaari 5    
         
                             
                 
Tuotannon automaatio ja digitalisaatio
                                                                       
Tuotannon tiedonkeruu ja raportointi 5  
         
                         
                       
IoT 5  
         
                         
                       
Automaatio ja digitalisaatio 5  
         
                         
                       
525330026262330300008.78.78.78.78.78.77.77.77.7101010101010000000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                                       
Global wood business
                                                                       
Product demands in different areas 5    
           
                                 
           
Competitive product 5    
           
                                 
           
Global players and future vision 5    
           
                                 
           
Sales and marketing
                                                                       
Logistics
                                                                       
00150000001500000000000000000555000000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 10
     
                   
                                 
Harjoittelu 2 10  
       
                           
                     
Harjoittelu 3 10    
         
                                   
         
51010505555550000005500005500005500000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
             
                                         
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
00015000000015000000000000000000000555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 647056530.533.534.535.535.520.55010.210.210.29.59.514.514.99.99.910.210.215.215.210.210.25.25.210.2500000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), puutekniikka, monimuotototeutus, Lahti

Myynti ja markkinointi

Myynnin ja markkinoinnin suuntautumisen osaamispolku