IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Liiketalouden ja logistiikan koulutus > Tradenomi (amk), liiketalous ja logistiikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot, lahti

Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot, Lahti

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
English for Work 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1  
     
               
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
     
             
                       
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
       
                     
           
Ruotsin kieli, kirjallinen 2  
     
               
                             
Asiantuntijaviestintä 4
     
           
                                   
Tutkimus ja kehittäminen 5  
       
                   
                       
Tulevaisuuksien ennakointi 5  
       
                   
                       
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 110 op)
                                                               
Projektinhallinta ja työelämän verkostot
                                                               
Projektinhallinta 5  
     
               
                             
Digitaalinen työvälineosaaminen 7
     
           
                                   
Itsensä brändäys 3
     
           
                                   
Liiketoimintaprosessit
                                                               
Toimitusverkostot 5
     
           
                                   
Talouden hallinta 5  
     
               
                             
Esimiestyö 5  
     
               
                             
Asiakkuudet ja markkinointi 5
     
           
                                   
Ideasta liiketoimintaa
                                                               
Liiketoiminnan juridiset ja taloudelliset lähtökohdat 5
     
           
                                   
Kannattava yritys 5  
     
               
                             
Menestyvä liiketoiminta 5  
     
               
                             
Think Big - Global approach to business
                                                               
Global Communication in Business 5  
       
                   
                       
Presentation and Public Speaking Skills 5  
     
               
                             
Global Business Opportunities 5    
       
                       
                 
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 10    
       
                       
                 
Harjoittelu 2 10    
       
                       
                 
Harjoittelu 3 10    
       
                       
                 
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5                                                                
Opinnäytetyön toteutus 5                                                                
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5                                                                
345036034341635.50.50011.311.311.311.311.311.35.35.35.311.811.811.80.20.20.2000000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                               
Työyhteisötaidot 5                                                                
Esimiehen työkalupakki 5                                                                
Henkilöstöjohtamisen käytännöt 5                                                                
Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio 5                                                                
Talouden suunnittelu ja seuranta 5                                                                
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5                                                                
Asiakassuhteen johtaminen 5                                                                
Asiakaskokemus 5                                                                
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5                                                                
Brändin rakentaminen 10                                                                
Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi 5                                                                
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                                
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen 5                                                                
Kuljetukset ja huolinta 5                                                                
Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen 10                                                                
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 345036034341635.50.50011.311.311.311.311.311.35.35.35.311.811.811.80.20.20.2000000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.