IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitaja (amk), monimuotototeutus, lahti

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lahti

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
English for Work 3  
     
               
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 2  
       
                   
                       
Asiantuntijaviestintä 4
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
     
             
                       
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
       
                     
           
Tutkimus ja kehittäminen 5    
         
                           
           
Tulevaisuuksien ennakointi 5    
       
                       
                 
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                               
Hyvinvoinnin tekijät
                                                               
Asiakkuus muuttuvissa toimintaympäristöissä 5
     
           
                                   
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5
     
           
                                   
Hoitotyö ja hoitotiede
                                                               
Hoitotyön perusosaaminen 5
     
           
                                   
Lääketiede 5
     
           
                                   
Harjoittelu: Hoitotyön perusosaaminen 7
     
           
                                   
Potilasturvallisuus
                                                               
Asiakaslähtöiset pitkäaikaispotilaan hoitopolut 5  
     
               
                             
Lääkehoito 5  
     
               
                             
Näyttöön perustuva toiminta
                                                               
Pitkäaikaispotilaan hoitotyö 5  
     
               
                             
Harjoittelu: Pitkäaikaispotilaan hoitotyö 9  
     
               
                             
Hoitotieteen soveltaminen
                                                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
       
                   
                       
Harjoittelu: Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 9  
       
                   
                       
Hyvinvointiteknologia ja älykäs omahoito
                                                               
Lasten ja nuorten hoitotyö 5  
       
                   
                       
Customership and Guidance in New Environments 5  
       
                   
                       
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö ja äitiyshuolto 9  
       
                   
                       
Näyttöön perustuvan toiminnan soveltaminen
                                                               
Gerontologinen hoitotyö ja kotihoito 5    
       
                       
                 
Harjoittelu: Gerontologinen hoitotyö ja kotihoito 9    
       
                       
                 
Potilasturvallisuuden kehittäminen
                                                               
Akuuttihoitotyö 5    
         
                           
           
Harjoittelu: Kirurginen ja akuuttihoitotyö 9    
         
                           
           
Hyvinvointiteknologian ja älykkään omahoidon soveltaminen
                                                               
Harjoittelu: Hyvinvointiteknologian ja älykkään omahoidon soveltaminen 10    
         
                           
           
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen soveltaminen 8    
         
                           
           
Leadership and Entrepreneurship
                                                               
Leadership and Entrepreneurship 5      
         
                               
     
Practical Training: Leadership and Entrepreneurship 5      
         
                               
     
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5                                                                
Opinnäytetyön toteutus 5                                                                
Opinnäytetyön julkaiseminen 5                                                                
3365571033283719.537.51001111119.39.39.312.312.312.36.56.56.512.512.512.53.33.33.3000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3365571033283719.537.51001111119.39.39.312.312.312.36.56.56.512.512.512.53.33.33.3000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.