IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitaja (amk), monimuotototeutus, lappeenranta

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                               
HOITOTYÖN PERUSOSAAMINEN
                                                               
Orientoivat opinnot 2
     
           
                                   
Hoitotyön auttamismenetelmät 7
     
           
                                   
Anatomia ja fysiologia 3
     
           
                                   
Potilasturvallinen hoitotyö 3
     
           
                                   
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto 3
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 1 2
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 2
     
           
                                   
PITKÄAIKAISSAIRAAN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Sisätautien hoitotyö 6
     
           
                                   
Lääkehoito 3
     
           
                                   
Farmakologia 3  
     
               
                             
Tiedon hankinta, arviointi ja raportointi 3  
     
               
                             
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3  
     
               
                             
Ammatillinen kasvu 3 2  
     
               
                             
31110031110000010.310.310.33.73.73.7000000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
HYVINVOINTIA EDISTÄVÄN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6  
     
               
                             
Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala 3  
     
               
                             
Työelämän viestintä (terveys) 3  
       
                   
                       
English for Professional Development (Health) 4  
       
                   
                       
ÄKILLISESTI SAIRASTUNEEN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 6  
       
                   
                       
Akuuttihoitotyö 3  
       
                   
                       
Näyttöön perustuva hoitotyö 3  
       
                   
                       
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3  
       
                   
                       
MONIKULTTUURISEN YHTEISÖHOITOTYÖN OSAAMINEN
 
     
             
                       
Perhe- ja yhteisöhoitotyö 6    
       
                     
           
Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi 3    
       
                     
           
Toimintakykyä edistävä hoitotyö kotona 3    
       
                     
           
Svenska i arbetslivet (hälsa) 2    
       
                     
           
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
0451400162977000005.35.35.39.79.79.72.32.32.32.32.32.3000000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
   
     
                 
HOITOTYÖN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
   
       
                     
           
Tehohoitotyö 3                                                                
Päivystyshoitotyö 3                                                                
Kriisihoitotyö 3                                                                
Sairaanhoitaja tiimin vetäjänä 3                                                                
Kriittisesti sairastuneen lääketieteellinen osaaminen 3                                                                
Hoidon tarpeen arviointi kotona 3                                                                
Arjen toiminnan tukeminen 3                                                                
Asiakasturvallinen hoitotyö kotona 3                                                                
Vaativa hoitotyö kotona 3                                                                
Innovaatio-osaaminen ja terveysteknologia hoitotyössä 3                                                                
Anestesiahoitotyön osaaminen 3                                                                
Leikkaushoitotyön osaaminen 3                                                                
Päiväkirurgisen hoitotyön osaaminen 3                                                                
Perioperatiiviset simulaatiot 3                                                                
Perioperatiivisen hoitotyön lääketieteellinen osaaminen 3                                                                
Päihdehoitotyö 3                                                                
Eri-ikäiset asiakkaat mielenterveystyössä 3                                                                
Mielenterveystyön työkalut 3                                                                
Asiakaslähtöiset terveyspalvelut 5                                                                
Hoitotyön taidot ja potilaan kohtaaminen 5                                                                
Hoidontarpeen arviointi ja toteutus 5                                                                
00301500015157.57.50000000005555552.52.52.52.52.52.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                               
HARJOITTELU
                                                               
Orientoiva harjoittelu 10
     
           
                                   
Ammatillinen harjoittelu 1 10  
     
               
                             
Ammatillinen harjoittelu 2 10  
       
                   
                       
Ammatillinen harjoittelu 3 10    
       
                       
                 
Ammatillinen harjoittelu 4 10    
         
                           
           
Ammatillinen harjoittelu 5 10      
         
                               
     
Syventävä harjoittelu 15      
           
                                   
10202025101010101010153.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3555
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 4    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                             
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5      
         
                             
Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen 1    
       
                     
           
005100000.54.5550000000000.20.20.21.51.51.51.71.71.71.71.71.7
LÄÄKELASKUT
                                                               
Lääkelaskut 2 0                                                                
Lääkelaskut 3 0                                                                
Lääkelaskut 4 0                                                                
Lääkelaskut 5 0                                                                
Lääkelaskut 6 0                                                                
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4176695041373932.536.522.527.513.613.613.612.312.312.313131310.810.810.812.112.112.17.57.57.59.29.29.2

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.