IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitaja (amk) 22k, verkkopainotteinen monimuotototeutus, lahti

Sairaanhoitaja (AMK) 22K, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
     
             
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
       
                     
           
Orientation to Sustainability Thinking 2    
       
                       
                 
English for Work 4    
       
                       
                 
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                   
                       
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                   
                       
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
           
                                   
537050.52.56.50.5001.71.71.70.20.20.20.80.80.82.22.22.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5
     
           
                                   
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5    
         
                           
           
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5      
         
                               
     
Ammatillisen hoitotyön perusteet
                                                               
Hoitotyön perusosaaminen 5
     
           
                                   
Kliinisen hoitotyön menetelmät 5
     
           
                                   
Anatomian ja fysiologian perusteet 5
     
           
                                   
Hoitotyön perusosaamisen harjoittelu 5
     
           
                                   
Turvallinen sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                               
Lääkehoito 5  
     
               
                             
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen 10  
     
               
                             
Omahoitoa tukeva sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                               
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön menetelmäosaaminen 5  
     
               
                             
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 1 10  
     
               
                             
Asiakasturvallinen akuuttihoitotyö
                                                               
Akuuttihoitotyön osaaminen ja poikkeusolojen terveydenhuolto 5  
       
                   
                       
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 2 10  
       
                   
                       
Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyö
                                                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen 5  
       
                   
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10  
       
                   
                       
Terveyden edistäminen hoitotyössä
                                                               
Yhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5    
       
                       
                 
Omahoitoa tukevan hoitotyön harjoittelu 10    
       
                       
                 
Moniammatillinen lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                                               
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen 5    
       
                       
                 
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön harjoittelu 5    
       
                       
                 
Eettinen gerontologinen hoitotyö
                                                               
Gerontologisen hoitotyön osaaminen 5    
         
                           
           
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu 10    
         
                           
           
Näyttöön perustuvan toiminnan päätöksenteko ja johtaminen
                                                               
Syventävä harjoittelu 15      
           
                                   
2560452025303025205158.38.38.31010101010108.38.38.36.76.76.71.71.71.7555
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
         
                               
     
00105000010500000000000003.33.33.31.71.71.7000
LÄÄKELASKUT
                                                               
Lääkelaskut lukuvuosi 2 0                                                                
Lääkelaskut lukuvuosi 3 0                                                                
00000000000000000000000000000000
Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op)
                                                               
Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op) 0                                                                
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 306362253030.532.531.530.5101510101010.210.210.210.810.810.810.510.510.510.210.210.23.43.43.4555

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.