IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitaja (amk), monimuoto, lappeenranta

Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto, Lappeenranta

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                               
HOITOTYÖN PERUSOSAAMINEN
                                                               
Orientoivat opinnot 2
     
           
                                   
Hoitotyön auttamismenetelmät 7
     
           
                                   
Anatomia ja fysiologia 3
     
           
                                   
Potilasturvallinen hoitotyö 3
     
           
                                   
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto 3
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 1 2
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 2
     
           
                                   
PITKÄAIKAISSAIRAAN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Sisätautien hoitotyö 6
     
         
                             
Lääkehoito 3
     
           
                                   
Farmakologia 3
       
               
                             
Tiedon hankinta, arviointi ja raportointi 3
       
               
                             
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3
       
               
                             
Ammatillinen kasvu 3 2
     
         
                             
420002913000009.79.79.74.34.34.3000000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
HYVINVOINTIA EDISTÄVÄN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6
       
               
                             
Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala 3
       
               
                             
Työelämän viestintä (terveys) 3  
       
                 
                 
English for Professional Development (Health) 4  
       
                 
                 
ÄKILLISESTI SAIRASTUNEEN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 6  
       
                   
                       
Akuuttihoitotyö 3  
       
                   
                       
Näyttöön perustuva hoitotyö 3  
       
                   
                       
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3  
       
                   
                       
MONIKULTTUURISEN YHTEISÖHOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Perhe- ja yhteisöhoitotyö 6    
         
                         
     
Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi 3    
         
                         
     
Toimintakykyä edistävä hoitotyö kotona 3    
         
                         
     
Svenska i arbetslivet (hälsa) 2    
         
                         
     
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
9221400918.53.57700003336.26.26.21.21.21.22.32.32.32.32.32.3000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
   
       
                       
HOITOTYÖN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
   
       
                       
Tehohoitotyö 3                                                                
Päivystyshoitotyö 3                                                                
Kriisihoitotyö 3                                                                
Sairaanhoitaja tiimin vetäjänä 3                                                                
Kriittisesti sairastuneen lääketieteellinen osaaminen 3                                                                
Hoidon tarpeen arviointi kotona 3                                                                
Arjen toiminnan tukeminen 3                                                                
Asiakasturvallinen hoitotyö kotona 3                                                                
Vaativa hoitotyö kotona 3                                                                
Innovaatio-osaaminen ja terveysteknologia hoitotyössä 3                                                                
Anestesiahoitotyön osaaminen 3                                                                
Leikkaushoitotyön osaaminen 3                                                                
Päiväkirurgisen hoitotyön osaaminen 3                                                                
Perioperatiiviset simulaatiot 3                                                                
Perioperatiivisen hoitotyön lääketieteellinen osaaminen 3                                                                
Päihdehoitotyö 3                                                                
Eri-ikäiset asiakkaat mielenterveystyössä 3                                                                
Mielenterveystyön työkalut 3                                                                
Asiakaslähtöiset terveyspalvelut 5                                                                
Hoitotyön taidot ja potilaan kohtaaminen 5                                                                
Hoidontarpeen arviointi ja toteutus 5                                                                
0022.522.5000011.311.322.50000000000003.83.83.83.83.83.87.57.57.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                               
HARJOITTELU
                                                               
Orientoiva harjoittelu 10
     
           
                                   
Ammatillinen harjoittelu 1 10  
       
                   
                       
Ammatillinen harjoittelu 2 10  
       
                 
                 
Ammatillinen harjoittelu 3 10  
         
                       
                 
Ammatillinen harjoittelu 4 10    
         
                           
           
Ammatillinen harjoittelu 5 10    
           
                               
     
Syventävä harjoittelu 15      
           
                                   
1030201510015151010153.33.33.30005555553.33.33.33.33.33.3555
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 4  
         
                       
                 
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5    
           
                               
     
Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen 1  
         
                       
                 
0510000055500000000001.71.71.71.71.71.71.71.71.7000
LÄÄKELASKUT
                                                               
Lääkelaskut 2 0                                                                
Lääkelaskut 3 0                                                                
Lääkelaskut 4 0                                                                
Lääkelaskut 5 0                                                                
Lääkelaskut 6 0                                                                
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 615766.537.5392233.523.533.333.337.51313137.37.37.311.211.211.27.97.97.911.111.111.111.111.111.112.512.512.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.