IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitaja (amk), monimuotototeutus, lappeenranta

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                               
HOITOTYÖN PERUSOSAAMINEN
                                                               
Orientoivat opinnot 2
     
         
                             
Hoitotyön auttamismenetelmät 7
     
         
                             
Anatomia ja fysiologia 3
     
         
                             
Potilasturvallinen hoitotyö 3
     
         
                             
Ensiapu 1 1
     
         
                             
Ammatillinen kasvu 1 2
     
         
                             
Ammatillinen kasvu 2 2
     
         
                             
PITKÄAIKAISSAIRAAN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Sisätautien hoitotyö 6
     
         
                             
Lääkehoito 3
     
         
                             
Farmakologia 3
     
         
                             
Tiedon hankinta, arviointi ja raportointi 3
     
         
                             
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3
     
         
                             
Ammatillinen kasvu 3 2
     
         
                             
400002020000006.76.76.76.76.76.7000000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
HYVINVOINTIA EDISTÄVÄN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6
     
         
                             
Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala 3
     
         
                             
Suomen kieli ja viestintä työelämässä 3
     
         
                             
English Communication at Work 3
     
         
                             
Ensiapu 2 ja poikkeusolojen terveydenhuolto 2
     
         
                             
ÄKILLISESTI SAIRASTUNEEN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 6  
       
                 
                 
Akuuttihoitotyö 3  
       
                 
                 
Näyttöön perustuva hoitotyö 3  
       
                 
                 
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3
     
         
                             
MONIKULTTUURISEN YHTEISÖHOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Perhe- ja yhteisöhoitotyö 6    
         
                         
     
Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi 3    
         
                         
     
Toimintakykyä edistävä hoitotyö kotona 3    
         
                         
     
Svenska i arbetslivet 3                                                                
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
20121201010666603.33.33.33.33.33.3222222222222000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
   
       
                       
HOITOTYÖN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
   
       
                       
Tehohoitotyö 3                                                                
Päivystyshoitotyö 3                                                                
Kriisihoitotyö 3                                                                
Sairaanhoitaja tiimin vetäjänä 3                                                                
Kriittisesti sairastuneen lääketieteellinen osaaminen 3                                                                
Hoidon tarpeen arviointi kotona 3                                                                
Arjen toiminnan tukeminen 3                                                                
Asiakasturvallinen hoitotyö kotona 3                                                                
Vaativa hoitotyö kotona 3                                                                
Innovaatio-osaaminen ja terveysteknologia hoitotyössä 3                                                                
Anestesiahoitotyön osaaminen 3                                                                
Leikkaushoitotyön osaaminen 3                                                                
Päiväkirurgisen hoitotyön osaaminen 3                                                                
Perioperatiiviset simulaatiot 3                                                                
Perioperatiivisen hoitotyön lääketieteellinen osaaminen 3                                                                
Päihdehoitotyö 3                                                                
Eri-ikäiset asiakkaat mielenterveystyössä 3                                                                
Mielenterveystyön työkalut 3                                                                
Asiakaslähtöiset terveyspalvelut 5                                                                
Hoitotyön taidot ja potilaan kohtaaminen 5                                                                
Hoidontarpeen arviointi ja toteutus 5                                                                
0022.522.5000011.311.322.50000000000003.83.83.83.83.83.87.57.57.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                               
HARJOITTELU
                                                               
Orientoiva harjoittelu 10
     
         
                             
Ammatillinen harjoittelu 1 10
     
         
                             
Ammatillinen harjoittelu 2 10  
       
                 
                 
Ammatillinen harjoittelu 3 10  
       
                 
                 
Ammatillinen harjoittelu 4 10    
         
                         
     
Ammatillinen harjoittelu 5 10    
         
                         
     
Syventävä harjoittelu 15    
       
                       
202027.57.51010101013.813.87.53.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.34.64.64.64.64.64.62.52.52.5
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
LÄÄKELASKUT
                                                               
Lääkelaskut 2 0                                                                
Lääkelaskut 3 0                                                                
Lääkelaskut 4 0                                                                
Lääkelaskut 5 0                                                                
Lääkelaskut 6 0                                                                
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 803262304040161631.131.13013.313.313.313.313.313.35.35.35.35.35.35.310.410.410.410.410.410.4101010

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.