IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Fysioterapeuttikoulutus > Fysioterapeutti (amk), monimuotototeutus, lahti

Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Lahti

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
English for Work 3  
     
               
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 2  
       
                   
                       
Asiantuntijaviestintä 4
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
     
             
                       
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
       
                     
           
Tutkimus ja kehittäminen 5    
         
                           
           
Tulevaisuuksien ennakointi 5      
         
                               
     
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                               
Hyvinvoinnin tekijät
                                                               
Asiakkuus muuttuvissa toimintaympäristöissä 5
     
           
                                   
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5
     
           
                                   
Ihmisen rakenne ja toiminta
                                                               
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 10
     
           
                                   
Lääketieteen ja lääkehoidon perusteet 5  
     
               
                             
Toimiva ihminen
                                                               
Liikkumisen ja toimintakyvyn perusteet 5
     
           
                                   
Motorisen oppimisen ohjaus ja teknologia hyvinvointivalmennuksessa 5  
     
               
                             
Harjoittelu - Toimintakykyä tukeva ohjaaminen 5  
     
               
                             
Terapeuttinen harjoittelu
                                                               
Fyysisen harjoittelun perusteet 5  
     
               
                             
Liikunta lääkkeenä elintapasairauksissa 5  
     
               
                             
Tuki- ja liikuntaelimistön harjoittaminen 5  
       
                   
                       
Liikkumisen ja toimintakyvyn tukeminen fysioterapiassa
                                                               
Use of technology and Supporting of Functioning in Physiotherapy 5  
       
                   
                       
Physiotherapy of Central nervous system Disorders and Mental Health 10  
       
                   
                       
Fysioterapia elämänkulun eri vaiheissa
                                                               
Lasten ja nuorten fysioterapia 5    
       
                       
                 
Työhyvinvointi ja ikääntyvien fysioterapia 5  
       
                   
                       
Harjoittelu - Eri ikäisten fysioterapia 5    
       
                       
                 
Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöissä
                                                               
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 10    
       
                       
                 
Harjoittelu - Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 5    
       
                       
                 
Kipufysioterapia
                                                               
Fysioterapia kivun hoidossa 5    
         
                           
           
Harjoittelu - Kipufysioterapia 10    
         
                           
           
Johtaminen ja yrittäjyys
                                                               
Leadership and Entrepreneurship 5      
         
                               
     
Practical Training: Leadership and Entrepreneurship 5      
         
                               
     
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu - Soveltava harjoittelu 15      
         
                             
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                               
     
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
           
                                   
3153514031292425.525.527.512.510.310.310.39.79.79.78888.58.58.58.58.58.59.29.29.24.24.24.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3153514031292425.525.527.512.510.310.310.39.79.79.78888.58.58.58.58.58.59.29.29.24.24.24.2

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.