IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Fysioterapeuttikoulutus > Fysioterapeutti (amk) 22k, verkkopainotteinen monimuotototeutus, lappeenranta

Fysioterapeutti (AMK) 22K, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 3 1  
     
               
                             
Orientation to Sustainability Thinking 2  
       
                   
                       
English for Work 4  
     
               
                             
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                   
                       
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                   
                       
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
           
                                   
690065400002221.71.71.71.31.31.3000000000000
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 150 op)
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5
     
           
                                   
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5    
         
                           
           
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5      
           
                                   
Ihmisen rakenne ja toiminta
                                                               
Fysioterapeutti liikunta- ja toimintakyvyn asiantuntijana 4
     
           
                                   
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio 5
     
           
                                   
Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely 5
     
           
                                   
Liikkumisen biomekaniikka 5
     
           
                                   
Toimintakyvyn perusteet
                                                               
Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia 5  
     
               
                             
Eri ikäinen ihminen 5  
     
               
                             
Kuormitusfysiologia 5  
     
               
                             
Fysioterapian tutkimis- ja arviointiosaaminen
                                                               
Mobilisoinnin ja stabiloinnin perusteet 4  
     
               
                             
Liikkumisen edistäminen ja ohjaustaidot fysioterapiassa 7  
     
               
                             
Fysioterapian ohjaus- ja neuvontaosaaminen
                                                               
Kipu ja kivun hoito 5  
       
                   
                       
Toimintakyvyn arviointi 5  
       
                   
                       
Fysioterapeutti toimintakyvyn edistäjänä
                                                               
Tule-traumat 3  
       
                   
                       
Tule-fysioterapia ja terapeuttinen harjoittelu 7  
       
                   
                       
Ikääntyneiden toimintakyvyn edistäminen 5  
       
                   
                       
Fysioterapeutin terapiaosaaminen
                                                               
Terveyden edistäminen ja soveltava liikunta 5    
       
                       
                 
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 5    
       
                       
                 
Neurologinen fysioterapia 5    
       
                       
                 
Fysioterapeutti käytännön toimijana
                                                               
Lasten ja nuorten fysioterapia 5    
       
                       
                 
Fysioterapian ammatillinen harjoittelu 1 10    
       
                       
                 
Fysioterapeutti käytännön soveltajana
                                                               
Työfysioterapia 5    
         
                           
           
Psykofyysinen fysioterapia 5    
         
                           
           
Fysioterapian ammatillinen harjoittelu 2 10    
         
                           
           
Fysioterapeutti soveltavana tutkijana
                                                               
Terapiataitojen syventäminen 5      
           
                                   
Fysioterapian ammatillinen harjoittelu 3 10      
         
                               
     
24515520242625302510108888.78.78.78.38.38.31010108.38.38.33.33.33.33.33.33.3
Täydentävä osaaminen
()
                                                               
Fysioterapian syventävä harjoittelu 10      
           
                                   
Fysioterapiaosaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Tutkiva työote ja hyvinvoinnin palveluinnovaatiot fysioterapiassa
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Fysioterapeutti käytännön vaikuttajana
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Fysioterapeutti käytännön kehittäjänä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
00010000000100000000000000000003.33.33.3
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                               
     
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
         
                               
     
00510000051000000000000001.671.671.673.333.333.33000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 306055303031293025102010101010.410.410.49.69.69.61010108.38.38.33.33.33.36.66.66.6

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.