IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Fysioterapeuttikoulutus > Fysioterapeutti (amk), monimuotototeutus, lahti

Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 3 1  
     
               
                             
Orientation to Sustainability Thinking 2  
       
                   
                       
English for Work 4  
     
               
                             
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                   
                       
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                   
                       
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
           
                                   
690065400002221.71.71.71.31.31.3000000000000
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 150 op)
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5
     
           
                                   
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5    
         
                           
           
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5      
           
                                   
Ihmisen rakenne ja toiminta
                                                               
Fysioterapeutti liikunta- ja toimintakyvyn asiantuntijana 4
     
           
                                   
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio 5
     
           
                                   
Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely 5
     
           
                                   
Liikkumisen biomekaniikka 5
     
           
                                   
Toimintakyvyn perusteet
                                                               
Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia 5  
     
               
                             
Eri ikäinen ihminen 5  
     
               
                             
Kuormitusfysiologia 5  
     
               
                             
Fysioterapian tutkimis- ja arviointiosaaminen
                                                               
Mobilisoinnin ja stabiloinnin perusteet 4  
     
               
                             
Liikkumisen edistäminen ja ohjaustaidot fysioterapiassa 7  
     
               
                             
Fysioterapian ohjaus- ja neuvontaosaaminen
                                                               
Kipu- ja kivun hoito 5  
       
                   
                       
Toimintakyvyn arviointi 5  
       
                   
                       
Fysioterapeutti toimintakyvyn edistäjänä
                                                               
Tule-traumat 3  
       
                   
                       
Tule-fysioterapia ja terapeuttinen harjoittelu 7  
       
                   
                       
Ikääntyneiden toimintakyvyn edistäminen 5  
       
                   
                       
Fysioterapeutin terapiaosaaminen
                                                               
Terveyden edistäminen ja soveltava liikunta 5    
       
                       
                 
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 5    
       
                       
                 
Neurologinen fysioterapia 5    
       
                       
                 
Fysioterapeutti käytännön toimijana
                                                               
Lasten ja nuorten fysioterapia 5    
       
                       
                 
Fysioterapian ammatillinen harjoittelu 1 10    
       
                       
                 
Fysioterapeutti käytännön soveltajana
                                                               
Työfysioterapia 5    
         
                           
           
Psykofyysinen fysioterapia 5    
         
                           
           
Fysioterapian ammatillinen harjoittelu 2 10    
         
                           
           
Fysioterapeutti soveltavana tutkijana
                                                               
Terapiataitojen syventäminen 5      
           
                                   
Fysioterapian ammatillinen harjoittelu 3 10      
         
                               
     
24515520242625302510108888.78.78.78.38.38.31010108.38.38.33.33.33.33.33.33.3
Täydentävä osaaminen
()
                                                               
Fysioterapian syventävä harjoittelu 10      
           
                                   
Fysioterapiaosaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Tutkiva työote ja hyvinvoinnin palveluinnovaatiot fysioterapiassa
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Fysioterapeutti käytännön vaikuttajana
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Fysioterapeutti käytännön kehittäjänä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
00010000000100000000000000000003.33.33.3
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                               
     
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
         
                               
     
00510000051000000000000001.671.671.673.333.333.33000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 306055303031293025102010101010.410.410.49.69.69.61010108.38.38.33.33.33.36.66.66.6

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.