IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sosionomikoulutus > Sosionomi (amk), monimuotototeutus, verkko-opinnot, varhaiskasvatus

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot, Varhaiskasvatus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
     
             
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
       
                     
           
Orientation to Sustainability Thinking 2  
       
                   
                       
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
           
                                   
English for Work 4  
       
                   
                       
Svenska i arbetslivet, muntlig 1    
         
                           
           
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1    
         
                           
           
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 165 op)
                                                               
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5  
     
               
                             
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5                                                                
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5                                                                
Ihmisen elämänkulku yhteisöissä
                                                               
Sosiaalinen osallisuus 5
     
           
                                   
Ihmisen kasvu ja kehitys 5
     
           
                                   
Kasvuympäristöt 5
     
           
                                   
Sosiaalipedagoginen ohjausosaaminen
                                                               
Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen 5
     
           
                                   
Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot 5
     
           
                                   
Osallisuutta vahvistava sosiaalialan asiakastyö
                                                               
Hyvinvointia vahvistava palvelujärjestelmä 5  
     
               
                             
Asiakkaan oikeuksia turvaava lainsäädäntö 5  
     
               
                             
Toimijuutta tukeva ja vaikuttava asiakastyö 5  
     
               
                             
Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut
                                                               
Monitoimijainen työ lasten ja perheiden palveluissa 5  
       
                   
                       
Lastensuojelu 5  
       
                   
                       
Päihde- ja mielenterveysosaaminen
                                                               
Päihdetyö 5  
       
                   
                       
Mielenterveystyö 5  
       
                   
                       
Kulttuurisen monimuotoisuuden osaaminen
                                                               
Diversiteettiosaaminen 5    
         
                           
           
Yhdenvertaisuuden rakentaminen 5    
         
                           
           
Ohjausosaamisen syventäminen 5    
         
                           
           
Hyvinvointi, innovaatio- ja teknologiaosaaminen
                                                               
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5      
         
                               
     
Teknologia- ja innovaatio-osaaminen 5      
         
                               
     
Ikääntyvän yhteiskunnan innovaatiot 5      
         
                               
     
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                               
Sosiaalipedagogiikka ja toimijuutta tukeva asiakastyö 10  
     
               
                             
Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen 15    
       
                       
                 
Yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen 10    
         
                           
           
Sosiaalipedagoginen syventävä osaaminen 10      
           
                                   
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
           
                                   
305743403030.526.515.527.5152510101010.210.210.28.88.88.85.25.25.29.29.29.25558.38.38.3
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Vaihtoehtoinen täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Varhaiskasvatus
                                                               
Varhaiskasvatus 10    
       
                       
                 
Tuen tarpeet varhaiskasvatuksessa 5    
       
                       
                 
Vapaavalintainen täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
0015000015000000000000555000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 305743403030.526.515.527.5152510101010.210.210.28.88.88.85.25.25.29.29.29.25558.38.38.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, verkko-opinnot

Verkkotutkinnossa opiskelu ei ole täysin ajasta ja paikasta riippumatonta. Verkkotutkinnossa opiskelet yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa opettajien ohjaamissa verkkotapaamisissa kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan klo 8.00-16.00 välillä. Keväällä 2020 opiskelet verkossa torstaisin klo 13.00-16.00 ja perjantaisin klo 9.00-12.00 välillä. Verkkotutkinnon suorittaminen edellyttää sinulta hyviä itsensä johtamisen, itseohjautuvuuden, aikataulujen suunnittelun sekä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Ensimmäisen lukukauden alussa 7.-8.1.2020 on kaksi läsnäoloa edellyttävää päivää Lahden kampuksella.

Varhaiskasvatus

Keväällä 2020 alkavassa verkkotutkinnossa valitset suuntautumisen: Sosiaaliohjaus tai Varhaiskasvatus ensimmäisen lukuvuoden aikana..