IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sosionomikoulutus > Sosionomi (amk), monimuotototeutus, lahti, sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lahti, Sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
English for Work 3  
     
               
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 2  
       
                   
                       
Asiantuntijaviestintä 4
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
   
         
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
     
                 
                 
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
       
                         
     
Tutkimus ja kehittäminen 5    
         
                           
           
Tulevaisuuksien ennakointi 5      
         
                               
     
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                               
Hyvinvoinnin tekijät
                                                               
Asiakkuus muuttuvissa toimintaympäristöissä 5
     
           
                                   
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5
     
           
                                   
Sosiaalipedagoginen kasvatus- ja ohjaustyö
                                                               
Sosiaalinen osallisuus arjessa 5
     
           
                                   
Kasvuympäristöt 5
     
           
                                   
Kasvu ja kehitys 5
     
           
                                   
Participation in Society
                                                               
Individual in Society 5  
     
               
                             
Multicultural Work 5  
     
               
                             
Civic activity 5  
     
               
                             
Toiminnalliset menetelmät osallisuuden tukemisessa
                                                               
Sosiokulttuurinen innostaminen 5  
     
               
                             
Yksilö- ja ryhmäohjaustaidot 5  
     
               
                             
eSosiaaliohjaus 5  
     
               
                             
Varhaiskasvatus
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Varhaiskasvatus 10  
       
                   
                       
Varhaiserityiskasvatus 5  
       
                   
                       
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
                                                               
Matalan kynnyksen palvelut 10    
       
                       
                 
Lastensuojelu erityistason palveluna 5    
       
                       
                 
Leadership and Entrepreneurship
                                                               
Leadership and Entrepreneurship 5    
         
                           
           
Practical Training: Leadership and Entrepreneurship 5    
         
                           
           
Sosiaalinen kuntoutus
                                                               
Mielenterveys- ja päihdetyö 5    
         
                           
           
Harjoittelu: Ammatillisen osaamisen soveltaminen 10      
         
                               
     
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Harjoittelu: Varhaiskasvatus 15  
       
                   
                       
Harjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 15    
       
                       
                 
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyö 15    
       
                       
306856.525.53034343125.520.5510101011.311.311.311.311.311.310.310.310.38.58.58.56.86.86.81.71.71.7
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 306856.525.53034343125.520.5510101011.311.311.311.311.311.310.310.310.38.58.58.56.86.86.81.71.71.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lahti

Sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus

Keväällä 2019 alkavassa monimuotototeutuksessa valitset suuntautumisen: Sosiaalipedagoginen aikuissosiaaliohjaus tai Sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus, ensimmäisen lukuvuoden aikana.