IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sosionomikoulutus > Sosionomikoulutus 16s, monimuotototeutus, sosionomikoulutus 16s sosiaalipedagoginen lapsi- ja nuorisotyö

Sosionomikoulutus 16S, monimuotototeutus, Sosionomikoulutus 16S Sosiaalipedagoginen lapsi- ja nuorisotyö

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                                               
PERUSOPINNOT
                                                               
Ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
                                                               
Ammatillinen osaaminen 1
 
 
     
 
                 
     
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Osallistava taide itsetuntemuksen ja ryhmäytymisen välineenä 5
     
           
                                   
Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet 5
     
           
                                   
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Sosialipedagoginen kasvatus- ja ohjausosaaminen
                                                               
Ihmisen kasvu ja kehitys 5
     
           
                                   
Kasvuympäristöt 5
     
           
                                   
Kasvatus- ja ohjausosaaminen 5
     
           
                                   
Hyvinvointipolitiikan muutossuunnat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Yhteiskunnan muutos, sosiaalihuollon tehtävät ja haasteet 5
       
               
                             
Yksilönä yhteiskunnassa 5
       
               
                             
Human Rights 2
       
               
                             
Child´s Rights 2
       
               
                             
Englannin kieli ja viestintä 3
       
               
                             
Sosiaalista osallisuutta tukeva asiakastyö
                                                               
Sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen 5
       
               
                             
Ryhmä- ja yhteisötason ohjaus 5
       
               
                             
Lääkehoito 2
       
               
                             
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
               
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
               
                             
Sosiaalipedagoginen varhais- ja nuorisokasvatus
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Varhaiskasvatus 10  
         
                       
                 
Varhaiserityiskasvatus 5  
         
                       
                 
Nuorisokasvatus 10  
         
                       
                 
Ammatillinen harjoittelu I
                                                               
Ammatillinen harjoittelu I 15  
         
                       
                 
Sosiaalipedagogisen muutostyön osaaminen
                                                               
Lastensuojelu 4  
         
                       
                 
Päihdetyö 4  
         
                       
                 
Mielenterveystyö 4  
         
                       
                 
Perhetyö 4  
         
                       
                 
Muutostyön syventävä 4    
         
                           
           
Ammatillinen harjoittelu II
                                                               
Ammatillinen harjoittelu II 15    
         
                           
           
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen
                                                               
Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen 5    
         
                         
     
Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen 5    
         
                         
     
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
                         
     
Ammatillinen harjoittelu III
                                                               
Ammatillinen harjoittelu III 15    
           
                               
     
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 1 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 2 5    
           
                               
     
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 3 5      
           
                                   
61.35659.7529.33205631.827.859.89.89.810.710.710.700018.718.718.710.610.610.69.39.39.31.71.71.7
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 61.35659.7529.33205631.827.859.89.89.810.710.710.700018.718.718.710.610.610.69.39.39.31.71.71.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomikoulutus 16S, monimuotototeutus

Syksyllä 2016 alkavassa monimuotototeutuksessa suuntaudutaan sosiaalipedagogiseen aikuistyöhön, joka tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti aikuisväestön kuntouttavaan työhön. Osalla sosiaalipedagogisen aikuistyön monimuotototeutukseen valituilla opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintoja, jotka tuottavat kelpoisuuden asetuksen (608/2005) mukaisiin lastentarhanopettajan tehtäviin.

Monimuotototeutuksessa opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa päiväaikaan toteutettavina viikon lähijaksoina, jolloin opetusta on maanantaista perjantaihin. Muina aikoina opiskelu on itsenäistä opiskelua esimerkiksi verkkoympäristössä

Sosionomikoulutus 16S Sosiaalipedagoginen lapsi- ja nuorisotyö