IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sosionomikoulutus > Sosionomikoulutus 16s, monimuotototeutus, sosionomikoulutus 16s sosiaalipedagoginen aikuistyö

Sosionomikoulutus 16S, monimuotototeutus, Sosionomikoulutus 16S Sosiaalipedagoginen aikuistyö

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                                               
PERUSOPINNOT
                                                               
Ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
                                                               
Ammatillinen osaaminen 1
 
 
     
 
                 
     
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Osallistava taide itsetuntemuksen ja ryhmäytymisen välineenä 5
     
           
                                   
Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet 5
     
           
                                   
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Sosialipedagoginen kasvatus- ja ohjausosaaminen
                                                               
Ihmisen kasvu ja kehitys 5
     
           
                                   
Kasvuympäristöt 5
     
           
                                   
Kasvatus- ja ohjausosaaminen 5
     
           
                                   
Hyvinvointipolitiikan muutossuunnat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Yhteiskunnan muutos, sosiaalihuollon tehtävät ja haasteet 5
       
               
                             
Yksilönä yhteiskunnassa 5
       
               
                             
Human Rights 2
       
               
                             
Child´s Rights 2
       
               
                             
Englannin kieli ja viestintä 3
       
               
                             
Sosiaalista osallisuutta tukeva asiakastyö
                                                               
Sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen 5
       
               
                             
Ryhmä- ja yhteisötason ohjaus 5
       
               
                             
Lääkehoito 2
       
               
                             
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
               
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
               
                             
Sosiaalipedagoginen aikuistyö
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Työelämäosallisuutta vahvistava toiminta 5  
       
                   
                       
Multicultural work 5  
       
                   
                       
Keskusteluja ikääntymisestä 5  
       
                   
                       
Voimavaraistavat menetelmät osallisuuden tukemisessa 5  
       
                   
                       
Uudistuva sosiaaliohjaus 5  
       
                   
                       
Ammatillinen harjoittelu I
                                                               
Ammatillinen harjoittelu I 15  
         
                       
                 
Sosiaalipedagogisen muutostyön osaaminen
                                                               
Lastensuojelu 4  
         
                       
                 
Päihdetyö 4  
         
                       
                 
Mielenterveystyö 4  
         
                       
                 
Perhetyö 4  
         
                       
                 
Muutostyön syventävä 4    
         
                           
           
Ammatillinen harjoittelu II
                                                               
Ammatillinen harjoittelu II 15    
         
                           
           
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen
                                                               
Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen 5    
         
                         
     
Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen 5    
         
                         
     
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
                         
     
Ammatillinen harjoittelu III
                                                               
Ammatillinen harjoittelu III 15    
           
                               
     
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 1 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 2 5    
           
                               
     
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 3 5      
           
                                   
61.35659.7529.332253131.827.859.89.89.810.710.710.78.38.38.310.310.310.310.610.610.69.39.39.31.71.71.7
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 61.35659.7529.332253131.827.859.89.89.810.710.710.78.38.38.310.310.310.310.610.610.69.39.39.31.71.71.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomikoulutus 16S, monimuotototeutus

Syksyllä 2016 alkavassa monimuotototeutuksessa suuntaudutaan sosiaalipedagogiseen aikuistyöhön, joka tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti aikuisväestön kuntouttavaan työhön. Osalla sosiaalipedagogisen aikuistyön monimuotototeutukseen valituilla opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintoja, jotka tuottavat kelpoisuuden asetuksen (608/2005) mukaisiin lastentarhanopettajan tehtäviin.

Monimuotototeutuksessa opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa päiväaikaan toteutettavina viikon lähijaksoina, jolloin opetusta on maanantaista perjantaihin. Muina aikoina opiskelu on itsenäistä opiskelua esimerkiksi verkkoympäristössä

Sosionomikoulutus 16S Sosiaalipedagoginen aikuistyö