IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sosionomikoulutus > Sosionomi (amk), monimuotototeutus, lappeenranta, sosiaaliohjaus

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta, Sosiaaliohjaus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                               
SOSIAALINEN YHTEISKUNNASSA
                                                               
Orientoivat opinnot 2
     
           
                                   
Tiedon hankinta, arviointi ja raportointi 3
     
           
                                   
Hyvinvointiyhteiskunta ja sosiaaliturva 5
     
           
                                   
Asiantuntijuuden perusteet ja oma kehittyvä ammatillisuus 5
     
           
                                   
Työelämän viestintä (terveys) 3
     
           
                                   
Svenska i arbetslivet (hälsa) 2  
     
             
                       
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
Yksilön kehitys yhteisön jäsenenä 1-2 5
     
           
                                   
Luovat toiminnalliset menetelmät ja ryhmän ohjaaminen 5
     
           
                                   
28200281100009.39.39.30.30.30.30.30.30.3000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
YKSILÖ PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ
                                                               
Asiakkaan oikeusturva ja dokumentointi asiakastyössä 3  
     
             
                       
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto 3
     
           
                                   
Työelämän toiminta-alueet 1 5  
     
             
                       
Erityisen tuen tarpeet 6  
     
             
                       
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3  
     
             
                       
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN
                                                               
English for Professional Development (Health) 4  
     
             
                       
Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö 3  
     
             
                       
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 5  
     
             
                       
Työelämän toiminta-alueet 2 5  
     
             
                       
Lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukeminen 5  
     
             
                       
Perhe lastensuojelun asiakkaana 5  
     
             
                       
Vanhustyö 5  
     
             
                       
SOSIAALIPEDAGOGINEN ASIAKASTYÖ
                                                               
Verkostotyön menetelmät 5    
       
                     
           
Mielenterveys- ja päihdetyö 6    
       
                     
           
Ratkaisukeskeiset ja yhteisölliset työmenetelmät 5    
       
                     
           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3  
       
                   
                       
OHJAUSOSAAMINEN ASIAKASTYÖSSÄ
(Valitaan opintoja 13 op)
                                                               
Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala 3  
     
               
           
Sosiaalityön uudistuvat käytännöt 5    
         
                           
           
Mediaosaaminen 5    
         
                           
           
OMAN AMMATILLISEN KASVUN VAHVISTAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                               
Osallisuutta edistävä työelämäprojekti 5    
         
                           
           
Perhetyön ja lastensuojelun työmenetelmiä 5      
         
                             
Soveltavan taiteen menetelmiä 5    
         
                           
           
Ikääntyneiden osallisuus ja hyvinvointi 5      
         
                               
     
KEHITTÄVÄKSI AMMATTILAISEKSI TYÖELÄMÄÄN
                                                               
Työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen sosiaalialalla 5      
         
                             
Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi 3      
         
                             
3533818324.528.592911.56.51118.28.28.29.59.59.53339.79.79.73.83.83.82.22.22.2
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                               
HARJOITTELU
                                                               
Orientoiva harjoittelu 12  
     
             
                       
Ammatillinen harjoittelu 1 12    
       
                     
           
Ammatillinen harjoittelu 2 12    
       
                     
           
Syventävä harjoittelu 12      
         
                             
0122412066121266000222222444444222222
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 4    
       
                     
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                             
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5      
         
                             
Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen 1    
       
                     
           
005100002.52.5550000000000.830.830.830.830.830.831.671.671.671.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 316762303131.535.5214117.512.510.310.310.310.510.510.511.811.811.877713.713.713.75.85.85.84.24.24.2

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta

Sosiaaliohjaus