IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sosionomikoulutus > Sosionomi (amk), monimuotototeutus, lappeenranta, koko opetussuunnitelma

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta, Koko opetussuunnitelma

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                               
SOSIAALINEN YHTEISKUNNASSA
                                                               
Orientoivat opinnot 2
     
           
                                   
Tiedon hankinta, arviointi ja raportointi 3
     
           
                                   
Hyvinvointiyhteiskunta ja sosiaaliturva 5
     
           
                                   
Asiantuntijuuden perusteet ja oma kehittyvä ammatillisuus 5
     
           
                                   
Työelämän viestintä (terveys) 3
     
           
                                   
Svenska i arbetslivet (hälsa) 2  
     
             
                       
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
Yksilön kehitys yhteisön jäsenenä 1-2 5
     
           
                                   
Luovat toiminnalliset menetelmät ja ryhmän ohjaaminen 5
     
           
                                   
28200281100009.39.39.30.30.30.30.30.30.3000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
YKSILÖ PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ
                                                               
Asiakkaan oikeusturva ja dokumentointi asiakastyössä 3  
     
             
                       
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto 3
     
           
                                   
Työelämän toiminta-alueet 1 5  
     
             
                       
Erityisen tuen tarpeet 6  
     
             
                       
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3  
     
             
                       
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN
                                                               
English for Professional Development (Health) 4  
     
             
                       
Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö 3  
     
             
                       
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 5  
     
             
                       
Työelämän toiminta-alueet 2 5  
     
             
                       
Lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukeminen 5  
     
             
                       
Perhe lastensuojelun asiakkaana 5  
     
             
                       
Vanhustyö 5  
     
             
                       
SOSIAALIPEDAGOGINEN ASIAKASTYÖ
                                                               
Verkostotyön menetelmät 5    
       
                     
           
Mielenterveys- ja päihdetyö 6    
       
                     
           
Ratkaisukeskeiset ja yhteisölliset työmenetelmät 5    
       
                     
           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3    
       
                     
           
OHJAUSOSAAMINEN ASIAKASTYÖSSÄ
                                                               
Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala 3    
       
                     
           
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 5    
       
                     
           
Sosiaalityön uudistuvat käytännöt 5    
       
                     
           
Mediaosaaminen 5    
       
                     
           
OMAN AMMATILLISEN KASVUN VAHVISTAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                               
Pienen lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen 5      
         
                             
Osallisuutta edistävä työelämäprojekti 5    
       
                     
           
Liikunnan, laulun ja leikin menetelmiä 5    
       
                     
           
Perhetyön ja lastensuojelun työmenetelmiä 5      
         
                             
Soveltavan taiteen menetelmiä 5    
       
                     
           
Ikääntyneiden osallisuus ja hyvinvointi 5      
           
                                   
KEHITTÄVÄKSI AMMATTILAISEKSI TYÖELÄMÄÄN
                                                               
Työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen sosiaalialalla 5      
         
                             
Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi 3      
         
                             
3495223324.524.526269141118.28.28.28.28.28.28.78.78.78.78.78.73334.74.74.7
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                               
HARJOITTELU
                                                               
Orientoiva harjoittelu 12  
     
             
                       
Ammatillinen harjoittelu 1 12    
       
                     
           
Ammatillinen harjoittelu 2 12    
       
                     
           
Syventävä harjoittelu 12      
         
                             
0122412066121266000222222444444222222
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 4    
       
                     
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                             
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5      
         
                             
Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen 1    
       
                     
           
005100002.52.5550000000000.830.830.830.830.830.831.671.671.671.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 316376353131.531.53838152010.310.310.310.510.510.510.510.510.512.712.712.712.712.712.75556.76.76.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta

Koko opetussuunnitelma