IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sosionomikoulutus > Sosionomi (amk), monimuotototeutus, lappeenranta, varhaiskasvatus

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta, Varhaiskasvatus

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                               
SOSIAALINEN YHTEISKUNNASSA
                                                               
Orientoivat opinnot 2
     
           
                                   
Tiedon hankinta, arviointi ja raportointi 3
     
           
                                   
Hyvinvointiyhteiskunta ja sosiaaliturva 5
     
           
                                   
Asiantuntijuuden perusteet ja oma kehittyvä ammatillisuus 5
     
           
                                   
Suomen kieli ja viestintä 3                                                                
Svenska i arbetslivet 3                                                                
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
Yksilön kehitys yhteisön jäsenenä 1-2 5
     
           
                                   
Luovat toiminnalliset menetelmät ja ryhmän ohjaaminen 5
     
           
                                   
25000250000008.38.38.3000000000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
YKSILÖ PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ
                                                               
Asiakkaan oikeusturva ja dokumentointi asiakastyössä 3  
     
             
                       
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto 3
     
           
                                   
Työelämän toiminta-alueet 1 5  
     
             
                       
Erityisen tuen tarpeet 6  
     
             
                       
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3  
     
             
                       
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN
                                                               
English Communication at Work 3                                                                
Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö 3    
       
                     
           
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 5  
     
             
                       
Työelämän toiminta-alueet 2 5  
     
             
                       
Lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukeminen 5  
     
             
                       
Perhe lastensuojelun asiakkaana 5  
     
             
                       
Vanhustyö 5  
     
             
                       
SOSIAALIPEDAGOGINEN ASIAKASTYÖ
                                                               
Verkostotyön menetelmät 5    
       
                     
           
Mielenterveys- ja päihdetyö 6    
       
                     
           
Ratkaisukeskeiset ja yhteisölliset työmenetelmät 5    
       
                     
           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3  
     
             
                       
OHJAUSOSAAMINEN ASIAKASTYÖSSÄ
                                                               
Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala 3    
       
                     
           
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 5    
       
                     
           
Mediaosaaminen 5    
       
                     
           
OMAN AMMATILLISEN KASVUN VAHVISTAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                               
Pienen lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen 5      
         
                             
Liikunnan, laulun ja leikin menetelmiä 5    
       
                     
           
Perhetyön ja lastensuojelun työmenetelmiä 5      
         
                             
Soveltavan taiteen menetelmiä 5    
       
                     
           
KEHITTÄVÄKSI AMMATTILAISEKSI TYÖELÄMÄÄN
                                                               
Työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen sosiaalialalla 5      
         
                             
Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi 3      
         
                             
3454218322.522.52121991117.57.57.57.57.57.5777777333333
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                               
HARJOITTELU
                                                               
Orientoiva harjoittelu 12  
     
             
                       
Ammatillinen harjoittelu 1 12    
       
                     
           
Ammatillinen harjoittelu 2 12    
       
                     
           
Syventävä harjoittelu 12      
         
                             
0122412066121266000222222444444222222
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyö 15                                                                
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 285766302828.528.5333315159.39.39.39.59.59.59.59.59.5111111111111555555

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta

Varhaiskasvatus