IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Insinööri (amk), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot, tietoverkot

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot, Tietoverkot

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
Orientation to Sustainability Thinking 2  
       
                     
                             
Ammatillinen kasvu 1 1
     
               
                                         
Ammatillinen kasvu 2 1
       
                 
                                     
Ammatillinen kasvu 3 1  
       
                       
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
       
                 
                                     
English for Work 4
     
               
                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                     
                             
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
               
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3
       
                 
                                     
Tekniikan matematiikka 2 3  
       
                       
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
     
               
                                         
Tietotekniikan fysiikka 3
       
                 
                                     
Digitaalisuus
                                                                       
Digitaalisuuden perusteet 5
     
               
                                         
ICT luma 5
       
                 
                                     
IoT perusteet 5  
       
                       
                             
ICT-perusteet
                                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
               
                                         
WWW-suunnittelun perusteet 5
     
               
                                         
Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet 5
     
               
                                         
ICT-soveltaminen
                                                                       
Oliot ja tietokannat 5
       
                 
                                     
WWW-interaktiivisuus 3
       
                 
                                     
Palvelin ja työasemavirtualisointi 4
       
                 
                                     
Projektitoiminnan perusteet 3
       
                 
                                     
TKI- ja yritystoiminta
                                                                       
Tutkimusseminaari 5    
         
                             
                 
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 5    
         
                             
                 
Työelämävalmiudet 5    
         
                             
                 
Profiloiva ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Web- ja peliteknologiat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Web ja peliteknologian perusteet 5  
       
                     
                             
Web ja pelisuunnittelu 5  
       
                     
                             
Web ja peliteknologian soveltaminen 5  
       
                     
                             
Iot ja sulautetut järjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
IoT:in ja sulautettujen järjestelmien perusteet 5  
       
                     
                             
IoT:in ja sulautettujen järjestelmien suunnittelu 5  
       
                     
                             
IoT:in ja sulautettujen järjestelmien soveltaminen 5  
       
                     
                             
Tiedonsiirtotekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Lähiverkkojen perusteet ja turvallisuus 5  
         
                         
                       
Tietoverkkojen valvonta ja vikasietoisuus 5  
         
                         
                       
Asiakaslähtöiset tietoverkot 5  
         
                         
                       
Digitaalitekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Sulautetut tietokoneet 5  
         
                         
                       
Oheiselektroniikka 5  
         
                         
                       
Digitaalitekniikan työpaja 5  
         
                         
                       
Datakeskukset ja palvelinjärjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Virtualisointi ja pilvipalvelut 5    
         
                             
                 
Palvelinjärjestelmät ja palvelut 5    
         
                             
                 
Palvelukokonaisuuden toteutus 5    
         
                             
                 
IoT järjestelmät ja ratkaisut
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
IoT kehitysympäristöt ja järjestelmät 5    
           
                                 
           
IoT tiedonsiirtojärjestelmät ja valvonta 5    
           
                                 
           
IoT palvelun asiakasprojekti 5    
           
                                 
           
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 10
 
     
Harjoittelu 2 10  
     
                 
Harjoittelu 3 10    
         
                             
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                               
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
           
                                   
63.477.957.7263132.444.433.433.424.314.311.8015.515.516160.511.816.316.311.111.111.111.111.111.18.18.18.14.84.84.83.93.93.9
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                                       
Datasta koneoppimiseen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Datan analysointi ja visualisointi 10    
           
                                 
           
Koneoppiminen 5    
           
                                 
           
00150000001500000000000000000555000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 63.477.957.7263132.444.433.433.424.314.311.8015.515.516160.511.816.316.311.111.111.111.111.111.18.18.18.14.84.84.83.93.93.9

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot

Tietoverkot

Järjestelmäasiantuntija, tietoverkkojen osaaja, tietoliikenteen asiantuntija, verkkoasiantuntija, ICT-asiantuntija