IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Insinööri (amk), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot, mediatekniikka

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot, Mediatekniikka

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
Orientation to Sustainability Thinking 2  
       
                     
                             
Ammatillinen kasvu 1 1
     
               
                                         
Ammatillinen kasvu 2 1
       
                 
                                     
Ammatillinen kasvu 3 1  
       
                       
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
       
                 
                                     
English for Work 4
     
               
                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                     
                             
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
               
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3
       
                 
                                     
Tekniikan matematiikka 2 3  
       
                       
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
     
               
                                         
Tietotekniikan fysiikka 3
       
                 
                                     
Digitaalisuus
                                                                       
Digitaalisuuden perusteet 5
     
               
                                         
ICT luma 5
       
                 
                                     
IoT perusteet 5  
       
                       
                             
ICT-perusteet
                                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
               
                                         
WWW-suunnittelun perusteet 5
     
               
                                         
Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet 5
     
               
                                         
ICT-soveltaminen
                                                                       
Oliot ja tietokannat 5
       
                 
                                     
WWW-interaktiivisuus 3
       
                 
                                     
Palvelin ja työasemavirtualisointi 4
       
                 
                                     
Projektitoiminnan perusteet 3
       
                 
                                     
TKI- ja yritystoiminta
                                                                       
Tutkimusseminaari 5    
         
                             
                 
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 5    
         
                             
                 
Työelämävalmiudet 5    
         
                             
                 
Profiloiva ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Web- ja peliteknologiat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Web ja peliteknologian perusteet 5  
       
                     
                             
Web ja pelisuunnittelu 5  
       
                     
                             
Web ja peliteknologian soveltaminen 5  
       
                     
                             
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ohjelmistotuotanto ja arkkitehtuuri 5  
         
                         
                       
Tietorakenteet ja algoritmit 3  
         
                         
                       
Ohjelmointikielet 4  
         
                         
                       
Ohjelmistojen ylläpito ja testaus 3  
         
                         
                       
Mediatekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Mallinnus 5  
         
                         
                       
Pelisuunnittelun perusteet 5  
         
                         
                       
Audiovisuaaliset tekniikat 5  
         
                         
                       
Mobiili ja peliohjelmointi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Hybridi mobiiliohjelmointi 5    
           
                                 
           
Natiivi mobiiliohjelmointi 5    
           
                                 
           
Edistynyt peliohjelmointi 5    
           
                                 
           
Visuaalinen suunnittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Käyttöliittymät ja käytettävyys 5    
           
                                 
           
Web peliympäristöt 5    
           
                                 
           
Graafinen viestintä 5    
           
                                 
           
Peliteknologia
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Pelimallinnus 5    
         
                             
                 
Edistynyt peliohjelmointi 5    
         
                             
                 
Uudet teknologiat 5    
         
                             
                 
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 10
 
     
Harjoittelu 2 10  
     
                 
Harjoittelu 3 10    
         
                             
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                               
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
           
                                   
63.462.972.7263132.429.433.433.439.314.311.8015.515.516160.56.811.311.311.111.111.111.111.111.113.113.113.14.84.84.83.93.93.9
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 63.462.972.7263132.429.433.433.439.314.311.8015.515.516160.56.811.311.311.111.111.111.111.111.113.113.113.14.84.84.83.93.93.9

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot

Mediatekniikka

Visualisoija, animoija (uudet teknologiat), mediatekniikan asiantuntija