IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Insinööri (amk), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot, lahti, elektroniikka

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot, Lahti, Elektroniikka

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
Orientation to Sustainability Thinking 2  
       
                     
                             
Ammatillinen kasvu 1 1
     
               
                                         
Ammatillinen kasvu 2 1
       
                 
                                     
Ammatillinen kasvu 3 1  
       
                       
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
       
                 
                                     
English for Work 4
     
               
                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                     
                             
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
               
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3
       
                 
                                     
Tekniikan matematiikka 2 3  
       
                       
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
     
               
                                         
Tietotekniikan fysiikka 3
       
                 
                                     
Digitaalisuus
                                                                       
Digitaalisuuden perusteet 5
     
               
                                         
ICT luma 5
       
                 
                                     
IoT perusteet 5  
       
                       
                             
ICT-perusteet
                                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
               
                                         
WWW-suunnittelun perusteet 5
     
               
                                         
Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet 5
     
               
                                         
ICT-soveltaminen
                                                                       
Oliot ja tietokannat 5
       
                 
                                     
WWW-interaktiivisuus 3
       
                 
                                     
Palvelin ja työasemavirtualisointi 4
       
                 
                                     
Projektitoiminnan perusteet 3
       
                 
                                     
TKI- ja yritystoiminta
                                                                       
Tutkimusseminaari 5    
         
                             
                 
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 5    
         
                             
                 
Työelämävalmiudet 5    
         
                             
                 
Profiloiva ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Iot ja sulautetut järjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
IoT:in ja sulautettujen järjestelmien perusteet 5  
       
                     
                             
IoT:in ja sulautettujen järjestelmien suunnittelu 5  
       
                     
                             
IoT:in ja sulautettujen järjestelmien soveltaminen 5                                                                        
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ohjelmistotuotanto ja arkkitehtuuri 5  
         
                         
                       
Tietorakenteet ja algoritmit 3  
         
                         
                       
Ohjelmointikielet 4  
         
                         
                       
Ohjelmistojen ylläpito ja testaus 3  
         
                         
                       
Tiedonsiirtotekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Lähiverkkojen perusteet ja turvallisuus 5  
         
                         
                       
Tietoverkkojen valvonta ja vikasietoisuus 5  
         
                         
                       
Asiakaslähtöiset tietoverkot 5  
         
                         
                       
Digitaalitekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Sulautetut tietokoneet 5  
         
                         
                       
Oheiselektroniikka 5  
         
                         
                       
Digitaalitekniikan työpaja 5  
         
                         
                       
Sulautettu ohjelmointi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Sulautetun ohjelmoinnin perusteet 5      
           
                                     
     
Hajautetut ohjelmistot 5      
           
                                     
     
IoT sovellukset 5      
           
                                     
     
IoT järjestelmät ja ratkaisut
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
IoT kehitysympäristöt ja järjestelmät 5    
           
                                 
           
IoT tiedonsiirtojärjestelmät ja valvonta 5    
           
                                 
           
IoT palvelun asiakasprojekti 5    
           
                                 
           
Sulautetut laitteistot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
IoT laitteet 5    
         
                             
                 
IoT tiedonsiirto 5    
         
                             
                 
IoT työpaja 5    
         
                             
                 
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10
 
     
 
Harjoittelu 2 10  
     
                 
 
Harjoittelu 3 10    
         
                             
 
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                               
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                     
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
             
                                         
63.472.957.7413132.424.448.433.424.326.814.3015.515.516160.55.19.69.616.116.116.111.111.111.18.18.18.18.19.39.35.95.92.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 63.472.957.7413132.424.448.433.424.326.814.3015.515.516160.55.19.69.616.116.116.111.111.111.18.18.18.18.19.39.35.95.92.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, verkko-opinnot, Lahti

Elektroniikka

Elektroniikan asiantuntija, järjestelmäasiantuntija, ICT-asiantuntija