IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Liiketalouden koulutus > Tradenomi (amk), liiketalous, monimuotototeutus, lappeenranta

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Lappeenranta

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                               
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                               
Yritystoiminnan perusteet 8
     
         
                             
Kansantalous 3
     
         
                             
Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen 3  
       
                 
                 
Yhtiöoikeus 3
     
         
                             
Yrityssimulaatio 3    
         
                         
     
TYÖVÄLINE- JA MENETELMÄOSAAMINEN
                                                               
Orientoivat opinnot 2
     
         
                             
Liike-elämän matematiikka 4
     
         
                             
Digistarttipaketti 4
     
         
                             
Työvälineohjelmistot 3
     
         
                             
Tutkimusmenetelmät 4  
       
                 
                 
AMMATILLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
                                                               
Työelämän viestintä (kauppa) 3
     
         
                             
Työelämän puhetilanteet 3
     
         
                             
English for Professional Development (Business) 4  
       
                 
                 
Business Writing 3  
       
                 
                 
Meetings and Discussions 3  
       
                 
                 
Svenska i arbetslivet (handel) 2
     
         
                             
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
Svenska på företag 1 3
     
         
                             
38173019198.58.51.51.506.36.36.36.36.36.32.82.82.82.82.82.80.50.50.50.50.50.5000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
LIIKETALOUS
                                                               
Kirjanpidosta tilinpäätökseen 4
     
         
                             
Tilinpäätöksen tulkinta 3  
       
                 
                 
Kustannus- ja kannattavuuslaskenta 3
     
         
                             
Budjetointi ja talouden suunnittelu 3  
       
                 
                 
Rahoitus 2  
       
                 
                 
Logistiikka ja toimitusketjujen hallinta 3
     
         
                             
Ammattikirjallisuus ja dialogi 6
 
 
     
Esimiestyö ja johtaminen 4    
         
                           
           
Henkilöstöjohtaminen 3    
           
                               
     
Strateginen johtaminen 2    
           
                               
     
MYYNTITYÖ JA MARKKINOINTIVIESTINTÄ
                                                               
Asiakaspalvelu ja myyntityö 6
     
         
                             
Monikanavainen markkinointiviestintä 6  
       
                 
                 
MARKKINOINNIN JOHTAMINEN
                                                               
Markkinaoikeus 3    
         
                         
     
Innovaatioiden johtaminen ja menetelmät 5  
       
                 
                 
Managing Brands and Customer Experience 6    
         
                         
     
Markkinoinnin ja myynnin johtamisen työkalut 6    
         
                         
     
Managing International Projects 5  
       
                 
                 
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
                                                               
Markkinointitutkimus 6    
         
                         
     
Consumer and Business Buying Behavior 5  
       
                 
                 
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu 5    
         
                         
     
Digital Value Networks of SMEs 6    
         
                         
     
18314309915.515.5212203333335.25.25.25.25.25.27777.37.37.3000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Yrityksen yhteiskuntavastuu 3
     
         
                             
Prepkurs i svenska 3
     
         
                             
English Prep Course 3  
       
                 
                 
6300331.51.50001111110.50.50.50.50.50.5000000000
HARJOITTELU
                                                               
Perusharjoittelu 15  
       
                 
                 
Ammattiharjoittelu 15    
         
                         
     
015150007.57.57.57.500000002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                               
     
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
           
                                   
0010500005550000000000001.671.671.671.671.671.671.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6266610313133333031010.310.310.310.310.310.311111111111110101010.310.310.3000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.