IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Liiketalouden koulutus > Tradenomi (amk), liiketalous, monimuotototeutus, lappeenranta

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Lappeenranta

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                               
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                               
Yritystoiminnan perusteet 8
     
         
                             
Kansantalous 3
     
         
                             
Esimiestyö 5    
         
                         
     
Strateginen johtaminen ja yrityssimulaatio 4    
         
                         
     
Asiakaspalvelu ja palveluprosessit 3  
       
                 
                 
Logistiikka ja toimitusketjujen hallinta 3  
       
                 
                 
TYÖVÄLINE- JA MENETELMÄOSAAMINEN
                                                               
Orientoivat opinnot 2
     
         
                             
Liike-elämän matematiikka 4
     
         
                             
Tietojenkäsittelyn perusteet 3
     
         
                             
Työvälineohjelmistot 3
     
         
                             
Tutkimusmenetelmät 4    
         
                         
     
AMMATILLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
                                                               
Suomen kieli ja viestintä työelämässä 3
     
         
                             
Svenska i arbetslivet 3
     
         
                             
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
English Communication at Work 3
     
         
                             
Yritysviestintä 4
     
         
                             
Affärssvenska 3  
       
                 
                 
Business English 4  
       
                 
                 
Business Correspondence 2  
       
                 
                 
361513018187.57.56.56.506666662.52.52.52.52.52.52.22.22.22.22.22.2000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
ULKOINEN LASKENTATOIMI
                                                               
Kirjanpidon perusteet 5
     
         
                             
Digitaalinen taloushallinto ja toiminnanohjausjärjestelmät 3
     
         
                             
Kirjanpito ja tuloslaskenta 3
     
         
                             
Tilinpäätöksen arvostus- ja jaksotuskysymykset 4  
       
                 
                 
Tilinpäätös ja sen suunnittelu 3  
       
                 
                 
Erillistilinpäätös 3    
         
                         
     
Konsernitilinpäätös 3    
         
                         
     
Työoikeus 3    
         
                         
     
Palkkahallinto 3    
         
                         
     
Johdanto tilintarkastukseen 3    
         
                         
     
JOHDON LASKENTATOIMI
                                                               
Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu 5  
       
                 
                 
Budjetointi ja suorituksen mittaus 3  
       
                 
                 
Investointien suunnittelu 3  
       
                 
                 
Toimintolaskenta ja hinnoittelu 3    
         
                         
     
Yrityksen taloudellisen tilan analysointi 5    
         
                         
     
Rahoitus 5    
         
                         
     
Excel ja VBA 3  
       
                 
                 
VEROTUS JA JURIDIIKKA
                                                               
Yhtiöoikeus 3
     
         
                             
Henkilöverotus 2
     
         
                             
Arvonlisäverotus 3
     
         
                             
Yritysverotus 3  
       
                 
                 
Yritysverotus käytännössä 2  
       
                 
                 
Rahoitusoikeus 5  
       
                 
                 
Hallintomenettelyn perusteet 2
     
         
                             
Yleinen sopimusoikeus 3  
       
                 
                 
Jäämistöoikeus ja verotus 3  
       
                 
                 
213728010.510.518.518.5141403.53.53.53.53.53.56.26.26.26.26.26.24.74.74.74.74.74.7000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                               
Grundkurs i svenska 3
     
         
                             
English Refresher Course 3
     
         
                             
Yrityksen yhteiskuntavastuu 3  
       
                 
                 
Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä 3    
         
                         
     
Palkkahallinnon erityiskysymyksiä 3  
       
                 
                 
Digiprosessit I 3
     
         
                             
96304.54.5331.51.501.51.51.51.51.51.51111110.50.50.50.50.50.5000
HARJOITTELU
                                                               
Perusharjoittelu 15  
       
                 
                 
Ammattiharjoittelu 15    
         
                         
     
015150007.57.57.57.500000002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyöprosessi 3    
         
                         
     
Opinnäytetyösuunnitelma ja seminaarit 4    
         
                         
     
Opinnäytetyön toteuttaminen ja raportointi 7    
       
                       
0011400005.55.540000000000001.831.831.831.831.831.831.331.331.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6673590333336.536.529.529.5011111111111112.212.212.212.212.212.29.99.99.99.99.99.9000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.