IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Liiketalouden koulutus > Tradenomi (amk), liiketalous, monimuotototeutus, lappeenranta

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Lappeenranta

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                               
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                               
Yritystoiminnan perusteet 8
     
         
                             
Kansantalous 3  
       
                 
                 
TYÖVÄLINE- JA MENETELMÄOSAAMINEN
                                                               
Orientoivat opinnot 2
     
         
                             
Liike-elämän matematiikka 4
     
         
                             
Tietojenkäsittelyn perusteet 3
     
         
                             
Työvälineohjelmistot 3
     
         
                             
Tutkimusmenetelmät 4    
         
                         
     
AMMATILLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
                                                               
Suomen kieli ja viestintä työelämässä 3
     
         
                             
Svenska i arbetslivet 3
     
         
                             
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
English Communication at Work 3
     
         
                             
Yritysviestinnän työkalut 3
     
         
                             
Viestijänä kehittyminen 3    
         
                         
     
Affärssvenska 3  
       
                 
                 
Business English 4  
       
                 
                 
Business Correspondence 2  
       
                 
                 
3212701616663.53.505.35.35.35.35.35.32222221.21.21.21.21.21.2000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
LASKENTATOIMI JA RAHOITUS
                                                               
Kirjanpidon perusteet 3  
       
                 
                 
Tilinpäätöksen tuottaminen 3  
       
                 
                 
Tilinpäätöksen tulkinta 4  
       
                 
                 
Johdon laskentatoimen perusteet 3    
         
                         
     
Budjetointi ja talouden suunnittelu 3    
         
                         
     
Rahoitus 5
     
         
                             
JOHTAMINEN
                                                               
Johtaminen ja organisaatiot 9  
       
                 
                 
Yrityssimulaatio 3  
       
                 
                 
Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen 3  
       
                 
                 
Asiakaspalvelu ja palveluprosessit 3    
         
                         
     
LOGISTIIKKA
                                                               
Logistiikka ja toimitusketjujen hallinta 3    
         
                         
     
Ostotoiminta ja hankintalogistiikka 3    
         
                         
     
HALLINTO-OIKEUS
                                                               
Hallinto- ja kuntaoikeus 3    
         
                         
     
PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS
                                                               
Perhe- ja perintöoikeus 4  
       
                 
                 
KAUPPAOIKEUS
                                                               
Yhtiöoikeus 3
     
         
                             
Immateriaalioikeus 3
     
         
                             
Markkinaoikeus 4  
       
                 
                 
Ulkomaankauppaoikeus 4    
         
                         
     
Eurooppaoikeus 2    
         
                         
     
ESINEOIKEUS
                                                               
Luotto- ja vakuusoikeus 5  
       
                 
                 
Yleinen sopimusoikeus 3
     
         
                             
Erityinen sopimusoikeus 3  
       
                 
                 
Sijoitusoikeus 3    
         
                         
     
FINANSSIOIKEUS
                                                               
Henkilöverotus 3  
       
                 
                 
Arvonlisäverotus 2    
         
                         
     
Yritysverotus 3  
       
                 
                 
Kansainvälinen henkilöverotus 3    
         
                         
     
TYÖOIKEUS
                                                               
Työsopimus ja työehtosopimus 3  
       
                 
                 
Työsuojelu ja yhteistoiminta 3    
         
                         
     
145035077252517.517.502.32.32.32.32.32.38.38.38.38.38.38.35.85.85.85.85.85.8000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Työelämän ajokortti 3    
         
                         
     
Yrityksen yhteiskuntavastuu 3    
         
                         
     
Grundkurs i svenska 3
     
         
                             
English Refresher Course 3
     
         
                             
60603300330111111000000111111000
HARJOITTELU
                                                               
Perusharjoittelu 15
     
         
                             
Ammattiharjoittelu 15    
         
                         
     
1501507.57.5007.57.502.52.52.52.52.52.50000002.52.52.52.52.52.5000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyö 15    
         
                         
     
0015000007.57.500000000000002.52.52.52.52.52.5000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 676263033.533.5313131.531.5011.111.111.111.111.111.110.310.310.310.310.310.310.510.510.510.510.510.5000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.