IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalouden koulutus ja liiketoiminnan logistiikka 16s, monimuotototeutus

Liiketalouden koulutus ja Liiketoiminnan logistiikka 16S, monimuotototeutus

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                                               
Liiketalouden koulutusohjelman perusopinnot
(Valitaan opintoja 70 op)
                                                               
Liiketoimintaosaaminen
                                                               
Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 5
     
           
                                   
Innovaatio- ja projektityötaidot 5
     
           
                                   
Organisaatio ja henkilöstöjohtaminen 4
       
               
                             
Taloushallinto 4
     
           
                                   
Talous- ja rahoitusmatematiikka 4
     
           
                                   
Asiakassuhteet ja markkinointi 4
     
           
                                   
Logistiikka 4
     
           
                                   
Yrittäjyys ja yrityksen ulkoinen toimintaympäristö
                                                               
Yrittäjyysopinnot 4
     
           
                                   
Kansantalous 3
       
               
                             
Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta 3
     
           
                                   
Tutkimusmenetelmien perusteet 5
       
               
                             
Viestintä ja vuorovaikutustaidot
                                                               
Englannin kieli ja viestintä 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
               
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
               
                             
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5
       
               
                             
Business -kielet ja kulttuuriosaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                               
Business Presentation Skills 5  
       
                   
                       
Business Communication 5  
         
                       
                 
Aktuellt i affärsvärlden 5  
         
                       
                 
Writing Skills 5                                                                
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 35 op)
                                                               
Syventävät tutkimusopinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                               
Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 5  
         
                       
                 
Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5  
         
                       
                 
Johtamisen, esimiestyön ja esimiesviestinnän moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Työyhteisöosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Itsensä johtaminen ja ammattilaisena kehittyminen 5  
       
                 
                 
Työyhteisötaidot 5  
       
                 
                 
Hyvinvoiva organisaatio 5  
       
                 
                 
Esimiesosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Henkilöstöjohtaminen 5  
       
                 
                 
Työlainsäädäntö 5  
       
                 
                 
Esimiesviestintä 5  
       
                 
                 
Tulevaisuuden organisaatiot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Organisaatiot muutoksessa 5  
       
                 
                 
Muutoksen- ja riskienhallinta 5  
       
                 
                 
Osaamisen kehittäminen T&K -projekteissa 5  
       
                 
                 
Organisaation strateginen johtaminen ja kehittäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Prosessien ja palvelujen johtaminen 5  
       
                 
                 
Strateginen johtaminen 10  
       
                 
                 
Markkinoinnin moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Brandin rakentaminen ja lanseeraus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Brandin rakentaminen ja lanseeraus 10
       
               
                             
Viestintämateriaalin tuottaminen 5
       
               
                             
Digital Marketing Communication
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Digital Marketing Communication and Online Selling 10                                                                
Marketing in Social Media and Analytics 5                                                                
Asiakassuhteen johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Asiakassuhteen johtamisprosessi 10                                                                
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5
       
               
                             
Taloushallinnon moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Hyvä tilinpäätöskäytäntö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Kirjanpito ja tilinpäätös 5
       
               
                             
Tilinpäätöksen laadinta 5
       
               
                             
Tilinpäätösanalyysi ja tilintarkastus 5  
       
                   
                       
Kannattavuuden hallinta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Katetuottolaskenta 5  
       
                   
                       
Kustannuslaskentamenetelmät 5  
       
                   
                       
Johdon raportointi 5  
         
                       
                 
Rahoitus ja sijoitustoiminta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Finanssimarkkinat 5
       
               
                             
Säästäminen ja sijoitustoiminta 5
       
               
                             
Rahoitusriskien hallinta 5  
         
                       
                 
Logistiikan moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Toimitusketjun hallinta ja SAP-toiminnanohjausjärjestelmä
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Arvovirtaketju- ja prosessinmallinnus toimitusketjun hallinnan tukena 5  
       
                   
                       
Toimitusketjun hallinta 5
     
           
                                   
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä 5
       
               
                             
Hankintatoimi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Hankintatoimi 5  
       
                   
                       
Julkiset hankinnat 5  
       
                   
                       
Sopimisen ja kaupan juridiikka 5  
       
                   
                       
Yhteiskuntavastuu toimitusketjun johtamisessa
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                               
Logistics English 5    
         
                           
           
Yhteiskuntavastuu toimitusketjun hallinnassa 5    
         
                           
           
Logistiikan kansainvälinen toimintaympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Viennin ja tuonnin suunnittelu 10  
         
                       
                 
Kansainvälisen kaupan ja kuljetusten juridiikka 5  
         
                       
                 
Yrittäjyys - Entrepreneurship
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Liiketoiminnan Start Up 5                                                                
Development Project 5                                                                
eCommerce 5                                                                
HARJOITTELU
                                                               
Harjoittelu 10  
         
                       
                 
Harjoittelu 2 10  
         
                       
                 
Harjoittelu 3 10  
         
                       
                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
         
                           
           
110175250456570105250015151521.721.721.723.323.323.33535358.38.38.3000000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                               
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Ammatillinen kasvu 3                                                                
Matematiikan valmentava opintojakso 3
     
           
                                   
Ruotsin valmentava opintojakso 3
     
           
                                   
Englannin valmentava opintojakso 3
     
           
                                   
Ulkomainen vaihto
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
90009000000333000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 110175250456570105250015151521.721.721.723.323.323.33535358.38.38.3000000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.