IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Liiketalouden koulutus > Tradenomi (amk), liiketalous 21s, verkko-opinnot

Tradenomi (AMK), liiketalous 21S, verkko-opinnot

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Yhteiset opinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 1
     
         
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                 
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                         
     
Orientation to Sustainability Thinking 2
       
               
                             
English for Work 4
     
           
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
               
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
               
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
           
                                   
131108.54.50.50.50.50.502.82.82.81.51.51.50.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                               
Projektinhallinta ja työelämän verkostot
                                                               
Projektinhallinta ja työelämäprojekti 5
     
           
                                   
Työvälineosaaminen ja visuaalisen materiaalin käsittely 7
     
           
                                   
Asiantuntijuuden brändäys 3
       
               
                             
Liiketoimintamallit ja prosessit
                                                               
Asiakkuudet ja markkinointi 5
     
           
                                   
Logistiikka ja toimitusketjun hallinta 5
     
           
                                   
Esimiestyö ja johtaminen 5
       
               
                             
Taloushallinto 5
       
               
                             
Liiketoiminnan lähtökohdat ja kehittäminen
                                                               
Kansantalous 3
       
               
                             
Liike-elämän matematiikka 4
       
               
                             
Yritysjuridiikka 4
       
               
                             
Kannattavuuslaskenta ja talouden suunnittelu 5  
       
                   
                       
Tulevaisuuksien ennakointi ja innovaatiotoiminta 5  
         
                       
                 
Yrittäjyys ja innovaatioiden kaupallistaminen 4  
         
                       
                 
Tutkimusmenetelmät 5  
       
                   
                       
Kielet ja kulttuuri
                                                               
Professional Reading 3
       
               
                             
Meetings and Presentations 4  
       
                   
                       
Business Writing 3  
         
                       
                 
492600222714120007.37.37.39994.74.74.7444000000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                               
Digitaalinen markkinointi ja asiakaskokemus
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                               
Markkinoinnin juridiikka 5                                                                
Markkinoinnin psykologia 5                                                                
Asiakaskokemuksen kehittäminen 5                                                                
Asiakassuhteen johtaminen ja markkinoinnin automaatio 10                                                                
Sisällöntuotanto 10                                                                
Integroitu markkinointiviestintä 5                                                                
Kasvuhakkerointi 10                                                                
Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 10                                                                
Verkkokaupankäynti 5                                                                
Tuloksekas vaikuttaminen B2B -asiakaskohtaamisissa 5                                                                
Brändin rakentaminen 5                                                                
Sustainable Marketing 5                                                                
Johtaminen ja HR
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                               
Esimiehen työkalupakki 5                                                                
Työyhteisötaidot 5                                                                
Henkilöstöjohtamisen käytännöt 5                                                                
Moninaisuus organisaation voimavarana 5                                                                
Kompleksisuuden johtaminen 5                                                                
Johtamisen trendit 5                                                                
Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio 5                                                                
Strateginen johtaminen 5                                                                
Liiketoimintaosaaminen ja yrityssimulaatio 5                                                                
Taloushallinto
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                               
Johdon laskentatoimi
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                               
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5                                                                
BI, analytiikka ja raportointi 5                                                                
Excelin ja toimistosovellusten jatko 5                                                                
Finanssimarkkinat
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                               
Yrityksen rahoitus 5                                                                
Sijoitustoiminta 5                                                                
Investoinnit ja rahoitussuunnittelu 5                                                                
Asiantuntijana vakuutusalalla 5                                                                
Liiketoiminnan kehittäminen
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                               
XaaS (Palvelutalous) 5    
         
                           
           
Kehittämisen menetelmät 5  
         
                       
                 
Luova ongelmanratkaisu 5  
         
                       
                 
Ajankohtaiset teemat liiketoiminnan kehittämisessä 5    
         
                           
           
Innovatiivinen palveluosaaminen 15  
       
                   
                       
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduleihin
                                                               
LAB@avain 1                                                                
Oppijana kehittyminen 3                                                                
Johtamiskoulutus varusmiespalveluksessa 5                                                                
Projektityöskentely 5                                                                
Projektityöskentely - DuuniExpo 5                                                                
KvaliLAB 3                                                                
KvantiLAB 3                                                                
LABin muissa yksiköissä suoritetut opinnot (mm. kieli- ja viestintäopinnot)
                                                               
Muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot
                                                               
Vaihdossa suoritetut opinnot
                                                               
02510000151010000000005553.33.33.33.33.33.3000000
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 10    
           
                               
     
Harjoittelu 2 10    
           
                               
     
Harjoittelu 3 10    
           
                               
     
0030000000300000000000000000101010000
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
           
                                   
0001500000015000000000000000000555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 625241030.531.529.522.510.530.5010.110.110.110.510.510.59.99.99.97.57.57.53.53.53.510.210.210.2000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.