IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Liiketalouden koulutus > Tradenomi (amk), liiketalous, verkko-opinnot

Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Yhteiset opinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 1
     
         
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                 
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                         
     
Orientation to Sustainability Thinking 2
       
               
                             
English for Work 4
     
           
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
               
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
               
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
           
                                   
131108.54.50.50.50.50.502.82.82.81.51.51.50.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                               
Projektinhallinta ja työelämän verkostot
                                                               
Projektinhallinta 5
     
           
                                   
Digitaalinen työvälineosaaminen 7
     
           
                                   
Itsensä brändäys 3
       
               
                             
Tutkimus ja kehittäminen 5  
       
                   
                       
Tulevaisuuksien ennakointi 5  
       
                   
                       
Liiketoimintaprosessit
                                                               
Asiakkuudet ja markkinointi 5
     
           
                                   
Toimitusverkostot 5
     
           
                                   
Esimiestyö 5
       
               
                             
Talouden hallinta 5
       
               
                             
Ideasta liiketoimintaa
                                                               
Liiketoiminnan juridiset ja taloudelliset lähtökohdat 5
       
               
                             
Kannattava yritys 5
       
               
                             
Menestyvä liiketoiminta 5
       
               
                             
Think Big - Global Approach to Business
                                                               
Global Communication in Business 5  
       
                   
                       
Presentation and Public Speaking Skills 5  
       
                   
                       
Global Business Opportunities 5  
         
                       
                 
50250022282050007.37.37.39.39.39.36.76.76.71.71.71.7000000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                               
Työyhteisötaidot 5                                                                
Esimiehen työkalupakki 5                                                                
Henkilöstöjohtamisen käytännöt 5                                                                
Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio 5                                                                
Talouden suunnittelu ja seuranta 5                                                                
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5                                                                
Asiakassuhteen johtaminen 5                                                                
Asiakaskokemus 5                                                                
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5                                                                
Brändin rakentaminen 10                                                                
Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi 5                                                                
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                                
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen 5                                                                
Kuljetukset ja huolinta 5                                                                
Hankintatoimen johtaminen ja kehittäminen 10                                                                
Julkiset hankinnat 5                                                                
Excelin ja toimistosovellusten jatko 5                                                                
Asiantuntijana vakuutusalalla 5                                                                
00000000000000000000000000000000
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 1 10    
         
                           
           
Harjoittelu 2 10    
         
                           
           
Harjoittelu 3 10    
         
                           
           
0030000003000000000000000101010000000
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                               
     
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5    
           
                               
     
0015000000150000000000000000555000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 632631030.532.520.55.530.50.5010.110.110.110.810.810.86.96.96.91.91.91.910.210.210.20.20.20.2000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.