IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Muotoilun koulutus (2014, 2015, 2016)

Muotoilun koulutus (2014, 2015, 2016), Muotoilija (AMK): 240 op
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Muotoilija (AMK)

Opintojen rakenne

Muotoilija (AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, alan työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä ja ne antavat opiskelijalle tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja asiantuntijuuden. Täydentävän osaamisen opinnoilla, jotka koostuvat opiskelijan valitsemista muista ammatillisista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja suunnata osaamistaan oman kiinnostuksensa mukaisesti.