IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Ympäristöteknologian koulutus > Insinööri (amk), ympäristöteknologia 22k, monimuotototeutus, lahti

Insinööri (AMK), ympäristöteknologia 22K, monimuotototeutus, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Yhteiset opinnot
                                                                         
Ammatillinen kasvu 1 1
       
             
                                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                 
                                   
Ammatillinen kasvu 3 1  
         
                     
                             
Orientation to Sustainability Thinking 2
       
             
                                         
English for Work 4  
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
         
                     
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
         
                     
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
       
             
                                         
78000753000002.32.32.31.71.71.7111000000000000000
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 90 op)
                                                                         
Matematiikan ja fysiikan perusteet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Tekniikan matematiikan perusteet 3
       
             
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3  
       
                 
                                   
Tekniikan matematiikka 2 3  
         
                     
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
       
             
                                         
Ammattialan fysiikka - ympäristö 3  
       
                 
                                   
Ympäristötekniikan perusteet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Ekosysteemit ja ilmastonmuutos 5
       
             
                                         
Vesihuoltotekniikka 5
       
             
                                         
Pilaantuneet maat ja jätehuolto 5
       
             
                                         
Ympäristöalan kemia ja projektit
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Ympäristöalan peruskemia 5
       
             
                                         
Ympäristökemia ja näytteenotto 5  
       
                 
                                   
Kiertotalouden projektit ja laboratorioharjoitukset 5  
       
                 
                                   
Materiaali-, energia- ja ympäristötehokkuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Tekniset ja bioperäiset materiaalikierrot 5  
       
                 
                                   
Yrityksen materiaalitehokkuus 5  
       
                 
                                   
Energiatekniikka ja -tehokkuus 5  
       
                 
                                   
Kiertotalouden ohjauskeinot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Kiertotalouden ja vastuullisen yritystoiminnan ohjauskeinot 5  
         
                     
                             
Kiertotalouden liiketoimintamallit ja tuotekehitys 5  
         
                     
                             
Yritysten ympäristövaikutusten hallinta 5  
         
                     
                             
Digitalisaatio kiertotaloudessa
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Tietokoneavusteinen suunnittelu ja mallintaminen 5  
         
                     
                             
Paikkatieto ja digitalisaation hyödyntäminen 5  
         
                     
                             
Elinkaarilaskenta 5  
         
                     
                             
2664000263133000008.78.78.710.310.310.3111111000000000000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 90 op)
                                                                         
Kiertotalouden soveltavat opinnot ja projektit
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Tutkimusmenetelmät, soveltavat opinnot ja projektit 5    
         
                         
                       
Lämpöpumppusovellukset 5    
         
                         
                       
Rakennuspurkujätteen kierrätys 5    
         
                         
                       
Materiaalikatselmus 5    
         
                         
                       
Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto 3    
         
                         
                       
Datasta koneoppimiseen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Datan analysointi ja visualisointi 10                                                                          
Koneoppiminen 5                                                                          
Production economy
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
LEAN and 5S 5                                                                          
Hybrid end use applications 5                                                                          
Tuotannon johtaminen 5                                                                          
Sustainable energy management
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Energy efficiency 5    
           
                             
                 
Renewable Energy Forms 5    
           
                             
                 
Sustainable Resource Efficiency Project 5    
           
                             
                 
Environmental, Health, Quality and Security Management
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
EHQS-systems, Standards and Auditing 5    
         
                         
                       
Environmental Management Tools, Certificates and Reporting 5    
         
                         
                       
Security and Risk Management 5    
         
                         
                       
Sustainable Built Environment
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Green Area Management and Stormwater Management 5                                                                          
Resilient Societies and Infrastructure 5                                                                          
Applied Development Project 5                                                                          
Circular Economy Co-Creation Hubs
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Career and Business Idea Development 5    
           
                             
                 
Laboratories for Sustainable Material Cycles 5    
           
                             
                 
Circular Economy RDI-projects 5    
           
                             
                 
Asuinympäristön kehittäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Asuinympäristön kehittäminen 5                                                                          
Asemakaavan laadinta 5                                                                          
Lähiympäristön suunnittelu 5                                                                          
Kunta toimintaympäristönä
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Kunta toimintaympäristönä 5                                                                          
Kunnan kehittämisprojekti 10                                                                          
Kone- ja automaatiotekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
LUT opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
006800000383000000000000012.712.712.7101010000000000
Harjoittelu
                                                                         
Harjoittelu 10      
             
                                     
     
Harjoittelu 2 10      
           
                                   
Harjoittelu 3 10        
             
                                         
00015150000001515000000000000000000555555
Opinnäytetyö
                                                                         
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                 
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                 
           
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
           
                                 
           
000150000001500000000000000000555000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 337268151533363638300151511111112121212121212.712.712.7101010000555555

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.