IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Rakennusalan työnjohdon koulutus > Rakennusmestari (amk), rakennusalan työnjohto, monimuotototeutus, lappeenranta

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, monimuotototeutus, Lappeenranta

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                               
AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET OPINNOT
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 1
   
         
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
     
                 
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
       
                         
     
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
           
                                   
English for Work 4  
     
                 
                 
Asiantuntijan viestintätaidot 4  
     
               
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1    
         
                           
           
Svenska i arbetslivet, muntlig 1    
         
                           
           
2.5750.52.54.52.52.52.50.500.80.80.81.51.51.50.80.80.80.80.80.80.80.80.80.20.20.2000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
RAKENTAMISEN PERUSKÄSITTEET
                                                               
Rakentamistalouden perusteet 5
     
           
                                   
Perusmatematiikka 5
     
           
                                   
Talonrakentamisen perusteet 5
     
           
                                   
Yhdyskuntarakentamisen perusteet 5
     
           
                                   
Rakennusmittaus ja fysiikan perusteet 5
     
           
                                   
Betonirakentaminen 5
     
           
                                   
RAKENNUSHANKKEESEEN PEREHTYMINEN
                                                               
Rakennuspiirustukset, BIM ja CAD 5  
     
               
                             
Työlainsäädäntö ja henkilöstöjohtaminen rakennusalalla 5  
     
               
                             
Tuotantotekniikka 5  
     
               
                             
Tehtävä- ja aikataulusuunnittelu 5  
     
               
                             
Määrä- ja kustannuslaskenta 5  
     
               
                             
Seuranta ja ohjaus 5  
     
               
                             
RAKENTAMISEN TEKNISET PERUSTEET I
                                                               
Kantavien rakenteiden toiminta 5  
       
                   
                       
Rakenteiden lujuus 5  
       
                   
                       
Rakennusfysiikan perusteet 5  
       
                   
                       
RAKENTAMISEN TEKNISET PERUSTEET II
                                                               
Betonirakenteet 5    
       
                       
                 
Puurakenteet 5    
       
                       
                 
Teräsrakenteet 5    
       
                       
                 
RAKENNUSTUOTANTO
                                                               
Pohjarakennuksen perusteet 5  
       
                   
                       
Louhintatekniikka 5  
       
                   
                       
Maarakennus, väylät ja verkostot 5  
       
                   
                       
Talotekniikka 5    
       
                       
                 
Korjausrakentaminen 5    
       
                       
                 
Johtaminen ja yritystoiminta 5    
       
                       
                 
RAKENNUSHANKE
                                                               
Tuotannon suunnittelu 5    
         
                           
           
Rakennusalan sopimukset 5    
         
                           
           
Hankinnat ja aliurakointi 5    
         
                           
           
Vastuut ja velvoitteet 5    
         
                           
           
30605003030303020001010101010101010101010106.76.76.7000000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                               
RAKENNUSALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
                                                               
Yritysyhteistyöprojekti 5      
         
                               
     
Kiinteistöjen ylläpito ja elinkaaritalous 5      
         
                               
     
00010000001000000000000000003.33.33.3000
HARJOITTELU
                                                               
Työnjohtoharjoittelu I 15  
     
                 
                 
Työnjohtoharjoittelu II 15    
       
                         
     
07.5157.5007.57.57.57.500000002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                               
     
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
         
                               
     
00510000051000000000000001.671.671.673.333.333.33000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 32.574.5701832.534.540403018010.810.810.811.511.511.513.313.313.313.313.313.3101010666000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.