IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Rakennusalan työnjohdon koulutus > Rakennusmestari (amk), rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, lappeenranta

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, päivätoteutus, Lappeenranta

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                               
RAKENTAMISEN PERUSKÄSITTEET
                                                               
Johdatus rakennusmestariopintoihin 5
     
           
                                   
Rakentamistalouden perusteet 5
     
           
                                   
Perusmatematiikka 5
     
           
                                   
Yhdyskuntarakentamisen perusteet 5
     
           
                                   
Talonrakentamisen perusteet 5
     
           
                                   
Rakennusaineet ja -järjestelmät 5
     
           
                                   
3000030000000101010000000000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
RAKENNUSHANKKEESEEN PEREHTYMINEN
                                                               
Fysiikan perusteet 5  
     
             
                       
Rakennuspiirustukset, BIM ja CAD 5  
     
             
                       
Tuotantotekniikka 5  
     
             
                       
Tehtävä- ja aikataulusuunnittelu 5  
     
             
                       
Määrä- ja kustannuslaskenta 5  
     
             
                       
Seuranta ja ohjaus 5  
     
             
                       
RAKENTAMISEN TEKNISET PERUSTEET
                                                               
Kantavien rakenteiden toiminta 5  
     
             
                       
Rakenteiden lujuus 5  
     
             
                       
Infrarakentamisen tuotanto 5  
     
             
                       
Maarakentaminen 5  
     
             
                       
Betonitekniikka ja teräsbetonirakenteet 5  
     
             
                       
Teräs- ja puurakenteet 5  
     
             
                       
RAKENNUSTUOTANTO
                                                               
Rakennusfysiikan perusteet 5    
       
                       
                 
Talotekniikka (sähkö+LVI) 5    
       
                       
                 
Korjausrakentaminen 5    
       
                       
                 
Louhintatekniikka, kadut ja verkostot 5    
       
                       
                 
Pohjarakentaminen 5    
       
                       
                 
RAKENNUSHANKE
                                                               
Rakennusalan sopimukset 5    
         
                           
           
Hankinnat ja aliurakointi 5    
         
                           
           
Vastuut ja velvoitteet 5    
         
                           
           
Tuotannonsuunnittelu 5    
         
                           
           
Yritysyhteistyöprojekti 5    
         
                           
           
JOHTAMINEN
                                                               
Esimiestyö ja johtaminen 4      
         
                               
     
Henkilöstöjohtaminen 3      
         
                               
     
Yrityssimulaatio 3      
         
                               
     
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
                                                               
Svenska i arbetslivet (teknik) 2    
       
                       
                 
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
English for Professional Development (Technology) 4  
     
             
                       
064521003232272510000010.710.710.710.710.710.79998.38.38.33.33.33.3000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Betonimateriaalitekniikka 3      
         
                               
     
00030000030000000000000000111000
HARJOITTELU
                                                               
Työnjohtoharjoittelu I 15    
       
                       
                 
Työnjohtoharjoittelu II 15      
         
                               
     
001515000150150000000000555000555000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5                                                                
Opinnäytetyön toteutus 5                                                                
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5                                                                
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30646728303232422528010101010.710.710.710.710.710.71414148.38.38.39.39.39.3000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.