IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Rakennusalan työnjohdon koulutus > Rakennusmestari (amk), rakennusalan työnjohto, muuntokoulutus, lahti

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, muuntokoulutus, Lahti

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                       
AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET OPINNOT
                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
         
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
     
           
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
       
                   
     
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
         
                             
311030.50.50.50.501110.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
RAKENTAMISEN PERUSKÄSITTEET
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 5
     
         
                             
Talonrakentamisen perusteet 5
     
         
                             
Yhdyskuntarakentamisen perusteet 5
     
         
                             
Rakennusmittaus ja fysiikan perusteet 5
     
         
                             
Betonirakentaminen 5
     
         
                             
RAKENNUSHANKKEESEEN PEREHTYMINEN
                                                       
Rakennuspiirustukset, BIM ja CAD 5
     
         
                             
Työlainsäädäntö ja henkilöstöjohtaminen rakennusalalla 5
     
         
                             
Tuotantotekniikka 5  
     
             
                       
Tehtävä- ja aikataulusuunnittelu 5  
     
             
                       
Määrä- ja kustannuslaskenta 5  
     
             
                       
Seuranta ja ohjaus 5  
     
             
                       
RAKENTAMISEN TEKNISET PERUSTEET I
                                                       
Kantavien rakenteiden toiminta 5  
     
             
                       
Rakenteiden lujuus 5  
     
             
                       
Rakennusfysiikan perusteet 5  
       
                 
                 
RAKENTAMISEN TEKNISET PERUSTEET II
                                                       
Betonirakenteet 5  
       
                 
                 
Puurakenteet 5  
       
                 
                 
Teräsrakenteet 5  
       
                 
                 
RAKENNUSTUOTANTO
                                                       
Pohjarakennuksen perusteet 5  
       
                 
                 
Louhintatekniikka 5    
       
                     
           
Maarakennus, väylät ja verkostot 5    
       
                     
           
Talotekniikka 5  
       
                 
                 
Korjausrakentaminen 5    
       
                     
           
RAKENNUSHANKE
                                                       
Tuotannon suunnittelu 5    
       
                     
           
Rakennusalan sopimukset 5    
       
                     
           
Hankinnat ja aliurakointi 5    
       
                     
           
Vastuut ja velvoitteet 5    
       
                     
           
3560350353030350011.711.711.710101010101011.711.711.7000000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Rakennussuunnittelu 3                                                        
0000000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Työnjohtoharjoittelu I 15  
     
           
                 
Työnjohtoharjoittelu II 15  
     
               
           
022.57.5007.5157.5000002.52.52.55552.52.52.5000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                         
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                             
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
         
                             
0051000005100000000000001.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3883.543.50383845.5430.5012.712.712.712.712.712.715.215.215.214.414.414.40.20.20.2000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.