IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Kuvataiteen koulutus > Kuvataiteilija (amk), kuvataide, päivätoteutus, lappeenranta

Kuvataiteilija (AMK), kuvataide, päivätoteutus, Lappeenranta

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                                       
KIELI- JA VIESTINTÄOSAAMINEN
                                                                       
Orientoivat opinnot 2
     
             
                                         
Svenska i arbetslivet 3
     
             
                                         
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                        
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                        
English Communication at Work 3
       
                 
                                   
TAITEELLISEN TYÖSKENTELYN OSAAMINEN
                                                                       
Tieto- ja viestintätekniikka 4
     
           
                                   
Anatominen piirustus 5
     
           
                                   
Ympäristötaide 5
     
           
                                   
TAITEEN ARVIOINTI JA ANALYSOINTIOSAAMINEN
                                                                       
Nykytaide 3  
         
                         
                       
Suomen taidehistoria 2  
         
                         
                       
Yleinen taidehistoria 2  
         
                         
                       
Johdatus estetiikkaan 3  
         
                         
                       
TAITEILIJAN AMMATINHARJOITTAMISEN OSAAMINEN
                                                                       
Taiteilija ja yhteiskunta 2      
           
                                   
Ammattina taiteilija 3    
         
                           
           
Teoskuvaus 1 2
     
           
                                   
Teoskuvaus 2 1      
           
                                   
Portfolio 1 1
     
           
                                   
Portfolio 2 1  
       
                   
                       
Portfolio 3 1      
           
                                   
Kotisivut 2  
       
                   
                       
25133413.511.51.511.51.51.5224.54.54.53.83.83.80.50.50.53.83.83.80.50.50.50.50.50.50.70.70.70.70.70.7
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                       
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
                                                                       
TAITEELLINEN TYÖSKENTELY
(Valitaan opintoja 65 op)
                                                                       
Taiteellinen työskentely 1 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 2 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 3 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 4 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 5 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 6 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 7 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 8 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 9 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 10 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 1 6                                                                        
Taiteellinen työskentely 2 6                                                                        
Taiteellinen työskentely 3 6                                                                        
Taiteellinen työskentely 4 6                                                                        
Taiteellinen työskentely 5 6                                                                        
Taiteellinen työskentely 6 6                                                                        
000000000000000000000000000000000000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                       
TAITEEN TEKEMISEN MENETELMÄT
(Valitaan opintoja 55 op)
                                                                       
Sarjallinen ja uniikki vedos - väripainamisen perusteet 5                                                                        
Yksilöllinen ja yhteisöllinen puupiirros - grafiikan tilallisuus ja koko 5                                                                        
Monipuolinen serigrafia 5                                                                        
Taidegrafiikan erikoiskurssi 5                                                                        
Maalaus, Värin lämpötila ja tilailluusio 5                                                                        
Maalaus, Perspektiivejä 5                                                                        
Koru ja maalaus, Väri ja Keho 5                                                                        
Maalaus, Käsitteellisestä nykymaalauksessa 5                                                                        
Valokuvataide ilmaisuvälineenä 5                                                                        
Näkökulmia kuviin valokuvataiteessa 5                                                                        
Valokuvaus, Studiokuvaus 5                                                                        
Kuvanveisto, savesta 5                                                                        
Kuvanveisto, muotit ja valut 5                                                                        
Kuvanveisto, puusta 5                                                                        
Kuvanveisto, mittakaava 5                                                                        
Käsitteellinen korutaide 5                                                                        
Korutaide, piensarja 5                                                                        
Koru, monipuolinen kivi 5                                                                        
Designing art works for public spaces 5                                                                        
Taide ja teknologia 1 5                                                                        
Taide ja teknologia 2 5                                                                        
Taide ja hyvinvointi 5                                                                        
000000000000000000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                       
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 1 3
       
                 
                                   
Harjoittelu 2 3
       
                 
                                   
Harjoittelu 3 3  
       
                     
                             
Harjoittelu 4 3  
         
                         
                       
Harjoittelu 5 3  
         
                         
                       
Harjoittelu 6 3    
         
                             
                 
Harjoittelu 7 3                                                                        
Harjoittelu 8 3    
           
                                 
           
Harjoittelu 9 3      
           
                                     
     
Harjoittelu 10 3      
           
                                     
     
696606363360000222111222111111222000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyö 15                                                                        
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 312291013.517.54.517.54.54.5824.54.54.55.85.85.81.51.51.55.85.85.81.51.51.51.51.51.52.72.72.70.70.70.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.