IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus > Insinööri (amk), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, lappeenranta

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Lappeenranta

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                   
OPISKELU- JA TYÖELÄMÄVALMIUDET
                                   
Opiskeluvalmiudet ja -välineet 2
 
   
           
Tietomallintamisen peruskäsitteet ja työkalut 4
 
   
           
MATEMAATTISLUONNONTIETEELLISET PERUSOPINNOT
                                   
RAKENTAMISEN PERUSTEET
                                   
Betonirakentaminen 1 4
 
   
           
Rakennusfysiikka 5  
   
           
105552.52.51.71.71.71.71.71.70.80.80.80.80.80.8
AMMATTIOPINNOT
                                   
MEKANIIKKA
                                   
Rakenteiden mekaniikka I 5
 
     
                 
RAKENNETEKNIIKKA I
                                   
Betonirakentaminen 2 4
 
   
           
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
   
           
Betonirakenteiden perusteet 5  
   
           
Teräsrakenteiden perusteet 5  
   
           
Puurakenteiden perusteet 5  
   
           
Geotekniikka ja maaperätutkimukset 5
 
   
           
Pohjarakennus 5  
   
           
TUOTANTO JA TALOUS
                                   
Tuotannon suunnittelu 5
 
   
           
Kustannushallinnan perusteet 4  
   
           
Rakennuttaminen 3  
   
           
Yritystoiminta ja johtaminen 4
 
   
           
Rakentamisen kokonaisprosessien hallinta 5  
   
           
Tietomallit projektin hallinnassa 5
 
   
           
Projektityö 5
 
   
           
3335191417.517.56.36.36.34.74.74.75.85.85.85.85.85.8
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                   
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                   
HARJOITTELU
                                   
OPINNÄYTETYÖ
                                   
Opinnäytetyö 15                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4340241920208886.46.46.46.66.66.66.66.66.6

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.