IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Terveydenhoitajakoulutus > Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille 21s, lahti

Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille 21S, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Asiakkaan osallisuutta edistävä terveydenhoitajatyö
                           
Ikääntyneen terveydenhoitajatyö 5
 
   
           
Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
                           
Väestön Hyvinvoinnin edistäminen 5
 
   
           
10010003.33.33.3000000
Täydentävä osaaminen
                           
Lapsiperheiden terveydenhoitajatyö
                           
Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalinen hyvinvointi 5
 
   
           
Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 10
 
   
           
Lapsiperheiden terveydenhoitajatyön harjoittelu 10
   
       
     
Koululaisen, opiskelijan ja työikäisen terveydenhoitajatyön harjoittelu 10  
   
           
Yksilön ja yhteisön terveydenhoitajatyö
                           
Koululaisen ja opiskelijan terveydenhoitajatyö 5
   
       
     
Työikäisen terveydenhoitajatyö 5
   
       
     
Kehittämistehtävä 5  
   
           
Lääkelaskut 7 0                            
35151520155556.676.676.67555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 10010003.33.33.3000000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.