IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Terveydenhoitajakoulutus > Terveydenhoitaja (amk) 21s, verkkopainotteinen monimuotototeutus, lappeenranta

Terveydenhoitaja (AMK) 21S, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Orientation to Sustainability Thinking 2    
         
                             
                 
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
English for Work 4    
         
                             
                 
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                     
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
53704.50.52.50.56.50.5001.51.51.50.20.20.20.80.80.80.20.20.22.22.22.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 150 op)
                                                                       
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
                                                                       
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5
     
             
                                         
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5    
         
                             
                 
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5    
           
                                 
           
Ammatillisen hoitotyön perusteet
                                                                       
Hoitotyön perusosaaminen 5
     
             
                                         
Kliinisen hoitotyön menetelmät 5
     
             
                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 5
     
             
                                         
Hoitotyön perusosaamisen harjoittelu 5
     
             
                                         
Turvallinen sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                                       
Lääkehoito 5
       
                 
                                   
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen 10
       
                 
                                   
Omahoitoa tukeva sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                                       
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön menetelmäosaaminen 5
       
                 
                                   
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 1 10
       
                 
                                   
Asiakasturvallinen akuuttihoitotyö
                                                                       
Akuuttihoitotyön osaaminen ja poikkeusolojen terveydenhuolto 5  
       
                     
                             
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 2 10  
       
                     
                             
Asiakkaan osallisuutta edistävä terveydenhoitajatyö
                                                                       
Asiakaslähtöinen terveydenhoitajatyö 10  
       
                     
                             
Projektiharjoittelu 5  
       
                     
                             
Ikääntyneen terveydenhoitajatyö 5    
         
                             
                 
Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyö
                                                                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen 5  
         
                         
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10  
         
                         
                       
Terveyden edistäminen hoitotyössä
                                                                       
Yhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5  
         
                         
                       
Omahoitoa tukevan hoitotyön harjoittelu 10  
         
                         
                       
Moniammatillinen lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                                                       
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen 5    
         
                             
                 
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön harjoittelu 5    
           
                                 
           
Eettinen gerontologinen hoitotyö
                                                                       
Gerontologisen hoitotyön osaaminen 5    
           
                                 
           
Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
                                                                       
Väestön Hyvinvoinnin edistäminen 5    
           
                                 
           
5560350253030301520008.38.38.31010101010101010105556.76.76.7000000
Täydentävä osaaminen
                                                                       
Lapsiperheiden terveydenhoitajatyö
                                                                       
Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalinen hyvinvointi 5    
           
                                 
           
Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 10      
           
                                     
     
Lapsiperheiden terveydenhoitajatyön harjoittelu 15      
           
                                     
     
Yksilön ja yhteisön terveydenhoitajatyö
                                                                       
Koululaisen ja opiskelijan terveydenhoitajatyö 5      
           
                                     
     
Työikäisen terveydenhoitajatyö 5      
             
                                         
Koululaisen, opiskelijan ja työikäisen terveydenhoitajatyön harjoittelu 15      
             
                                         
Kehittämistehtävä 5      
             
                                         
0055500000530250000000000000001.71.71.71010108.38.38.3
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                             
                 
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                             
                 
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5    
           
                                 
           
001500000105000000000000003.333.333.331.671.671.67000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6063475529.530.532.530.521.525.530259.89.89.810.210.210.210.810.810.810.210.210.27.27.27.28.68.68.61010108.38.38.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.