IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Ensihoitajakoulutus > Ensihoitaja (amk) 22k, verkkopainotteinen monimuotototeutus, lahti

Ensihoitaja (AMK) 22K, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Yhteiset opinnot
                                                                         
Ammatillinen kasvu 1 1
       
             
                                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
               
                             
Ammatillinen kasvu 3 1      
           
                                 
           
Orientation to Sustainability Thinking 2    
         
                         
                       
English for Work 4    
         
                         
                       
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
         
                     
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
         
                     
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
       
             
                                         
5361050.52.5601001.71.71.70.20.20.20.80.80.82220000.30.30.3000000
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 150 op)
                                                                         
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
                                                                         
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5
       
             
                                         
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5    
           
                             
                 
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5    
         
                         
                       
Ammatillisen hoitotyön perusteet
                                                                         
Hoitotyön perusosaaminen 5
       
             
                                         
Kliinisen hoitotyön menetelmät 5
       
             
                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 5
       
             
                                         
Hoitotyön perusosaamisen harjoittelu 5
       
             
                                         
Turvallinen sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                                         
Lääkehoito 5  
       
                 
                                   
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen 10  
       
                 
                                   
Omahoitoa tukeva sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                                         
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön menetelmäosaaminen 5  
       
                 
                                   
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 1 10  
       
                 
                                   
Asiakasturvallinen akuuttihoitotyö
                                                                         
Akuuttihoitotyön osaaminen ja poikkeusolojen terveydenhuolto 5  
         
                     
                             
Omahoitoa tukevan hoitotyön harjoittelu 5  
         
                     
                             
Perustason ensihoito
                                                                         
Ensihoitopalvelu 5  
         
                     
                             
Potilaan tutkiminen 5  
         
                     
                             
Perustason ensihoito I 5  
         
                     
                             
Perustason ensihoito II ja ammattitaidon arviointi 5  
         
                     
                             
Ensihoidon perustason harjoittelu 10    
         
                         
                       
Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyö
                                                                         
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen 5    
         
                         
                       
Mielenterveys ja päihdeasiakkaan hoitotyön harjoittelu 5    
         
                         
                       
Terveyden edistäminen hoitotyössä
                                                                         
Yhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5      
           
                                 
           
Moniammatillinen lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                                                         
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen 5      
           
                                 
           
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön harjoittelu 5      
           
                                 
           
Eettinen gerontologinen hoitotyö
                                                                         
Gerontologisen hoitotyön osaaminen 5      
           
                                 
           
Päivystyshoitotyö
                                                                         
Päivystyshoitotyö 5    
           
                             
                 
Päivystyshoitotyön harjoittelu 10    
           
                             
                 
256045200253030252020008.38.38.31010101010108.38.38.36.76.76.76.76.76.7000000
Täydentävä osaaminen
                                                                         
Ensihoidon syventävä osaaminen
                                                                         
Lääketiede ja farmakologia ensihoidossa 5                                                                          
Anestesia ja tehohoitotyö 5                                                                          
Anestesia ja tehohoitotyön harjoittelu 10        
             
                                         
Hoitotason ensihoito III 5        
             
                                         
Hoitotason ammattitaidon arviointi ja projektiopinnot 5        
             
                                         
Hoitotason ensihoito
                                                                         
Ensihoidon toimenpiteet ja ohjaaminen 5      
           
                               
     
Hoitotason ensihoito I 5      
             
                                     
     
Hoitotason ensihoito II 5      
             
                                     
     
Ensihoidon hoitotason harjoittelu 15      
             
                                     
     
000352000000530200000000000000001.71.71.71010106.76.76.7
Opinnäytetyö
                                                                         
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                             
                 
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                             
                 
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
           
                                 
           
0010500000105000000000000003.33.33.31.71.71.7000000
LÄÄKELASKUT
                                                                         
Lääkelaskut lukuvuosi 2 0                                                                          
Lääkelaskut lukuvuosi 3 0                                                                          
0000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30636161203030.532.5313031302010101010.210.210.210.810.810.810.310.310.310101010.410.410.41010106.76.76.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.