IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Puutekniikan koulutus > Insinööri (amk), puutekniikka 22s, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), puutekniikka 22S, päivätoteutus, Lahti

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
             
                                         
English for Work 4
     
             
                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
                 
                                   
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
1311010.52.50.50.50.50.5003.53.53.50.80.80.80.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
       
                 
                                   
Tekniikan matematiikka 1 3  
       
                     
                             
Tekniikan matematiikka 2 3  
         
                         
                       
Tekniikan fysiikan perusteet 3
       
                 
                                   
Ammattialan fysiikka - puutekniikka 3  
       
                     
                             
Puutekniikan perusteet
                                                                       
Laboratorion työturvallisuus 5
     
             
                                         
Metsä ja puuraaka-aine 5
     
             
                                         
Työstö- ja tuotantotekniikka 5
     
             
                                         
Puutuotetekniikka
                                                                       
Liimaus 5
       
                 
                                   
Pintakäsittely 5
       
                 
                                   
Puun rakenne ja ominaisuudet 5
       
                 
                                   
Digitaaliset työkalut
                                                                       
Digitaaliset sovellukset 5
     
             
                                         
Suunnittelun digitaaliset työvälineet 5
       
                 
                                   
Digitaalinen mallinnus 5  
       
                     
                             
Sawmill industry
                                                                       
Sawn timber production and processes 5  
         
                         
                       
Timber based products 5  
         
                         
                       
Drying and thermal modification 5  
         
                         
                       
Wood-based Panels Industry
                                                                       
Plywood and LVL technology 5    
         
                             
                 
Particle board, MDF, OSB and other wood-based panels 5    
         
                             
                 
R&D Project 5    
         
                             
                 
Kalusteteollisuus
                                                                       
Huonekaluteollisuus 5  
       
                     
                             
Tuotanto ja prosessit 5  
       
                     
                             
Tuotekehitysprojekti 5  
       
                     
                             
Liiketoiminta
                                                                       
Myynti ja markkinointi 5    
         
                             
                 
Yritystalous 5    
         
                             
                 
Tutkimusseminaari 5    
         
                             
                 
Tuotannon automaatio ja johtaminen
                                                                       
IoT perusteita eri toimialoilla 5  
         
                         
                       
Automaatio ja digitalisaatio 5  
         
                         
                       
Esimiestyö ja johtaminen 5  
         
                         
                       
465930020262633300006.76.76.78.78.78.78.78.78.7111111101010000000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                                       
Wood product industry
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Wood product in building industry 5    
           
                                 
           
Global wood business 5    
           
                                 
           
Wood architecture 5    
           
                                 
           
CNC teknologia puutuoteteollisuudessa
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
CNC ohjelmoinnin perusteet 5    
           
                                 
           
CNC ohjelmoinnin jatkokurssi 5    
           
                                 
           
CNC projekti 5    
           
                                 
           
Production economy
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
LEAN and 5S 5      
           
                                     
     
Logistics and Supply Chain Management 5      
           
                                     
     
Production Management 5      
           
                                     
     
Studio-opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                                       
Monialaiset opintovalinnat
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                       
Työpaikkaopinnot 15                                                                        
0030150000030150000000000000000101010555000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10                                                                        
Harjoittelu 2 10    
           
                                 
           
Harjoittelu 3 10      
           
                                     
     
00101000000101000000000000000003.33.33.33.33.33.3000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
             
                                         
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
00015000000015000000000000000000000555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5960712530.528.526.533.530.540.525010.210.210.29.59.59.58.98.98.911.211.211.210.210.210.213.513.513.58.38.38.3000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.